Uranienborg skole

Med en flexibel inredning kan skolans begränsade ytor utnyttjas till max. Utrymmen utanför klassrummen som tidigare saknat en funktion har idag inretts för att kunna användas för pedagogisk verksamhet.

Att tillgodose varje elevs unika behov och ett effektivt utnyttjande av skolans lokaler stod högst upp på önskelistan när anrika Uranienborg skole stod inför en efterlängtad renovering och utbyggnad.

Uranienborg skole ligger i den centrala stadsdelen Frogner i Oslo och harmoniserar med omgivande arkitektur. Den vackra skolan med tegelväggar och en generös takhöjd är uppförd i flera etapper där den äldsta byggnaden är från slutet av 1800-talet. Den senaste utbyggnaden stod redo att ta emot elever inför skolstarten 2019.

Den kombinerade grund- och gymnasieskolan har idag möjlighet att ta emot 870 elever. I takt med ett ökat elevantal fick Futhark Arkitekter i uppdrag att effektivisera nyttjandet av de redan existerande lokalerna, samt att uppföra en ny utbyggnad. Dock utan att reducera utomhusmiljöerna i området. Resultatet blev en smart och spännande inredningslösning och en delvis underjordisk idrottshall nedgrävd under Nordal Rolfsens Plass.

Möbler för olika behov

Uppdragsgivarna från Utdanningsetaten och Undervisningsbygg, som ansvarar för skolverksamheten respektive utveckling och drift av skolbyggnader i Oslo, har under flera år arbetat kring hur nya och annorlunda inredningslösningar kan skapa lärmiljöer som tillgodoser elevers unika behov. Flexibilitet och flexibla lösningar är viktiga delar i framtidens skola som ska kunna anpassas efter nya trender, läroplaner, teknisk utveckling och ett samhälle i förändring.

I ett nära samarbete med skolans ledning, pedagoger och elever har rätt förutsättningar skapats på Uranienborg skole för att kunna tillgodose olika inlärningsmetoder.

– I projektets uppstart fick eleverna möjlighet att testa skolmöblerna under en period för att kunna utvärdera vad de tyckte om inredningskonceptet. Genom att konsultera både elever och pedagoger kunde deras olika behov tas tillvara, säger Joachim Johnsplass, ansvarig säljare och projektledare hos Input interiör, som har hanterat upphandling, projektledning samt levererat och monterat inredningen till hela Uranienborg skole.

I klassrummen, som utgör elevernas viktigaste arbetsplats, har till exempel delar som ergonomi och funktionalitet varit nyckeln i en lyckad inredning. Även utrymmen utanför klassrummen har inretts för pedagogisk verksamhet. Genom att skapa lärmiljöer och funktioner i lokaler som tidigare inte fyllt en funktion kan skolans kapacitet nu utnyttjas till max. I biblioteket, som ligger i lokalen som tidigare användes som idrottshall, har till exempel små krypin och andra avskärmade områden skapats där eleverna kan dra sig tillbaka, på egen hand eller i grupp, för att arbeta i lugn och ro.

En flexibel inredning

Inredningen som går i harmoniska toner bidrar till att skapa en trivsam och trygg miljö för både elever och lärare. Med begränsade utrymmen har en flexibel inredning varit nyckeln till att få samutnyttjandet av lokaler att fungera.

– Vi har satsat på en inredning som underlättar en flexibel vardag. Med möbler som enkelt kan flyttas runt och ställas åt sidan vid till exempel stora samlingar eller föräldramöten, förklarar Marte Leinæs Torneby, inredningsarkitekt på Zinc inredningsarkitekter.