Greenified

– nästa generations hållbara miljöer från Input interiör.

Ett nytt sätt att tänka

Slit och släng. Hur kan vi försvara det när verkligheten ser ut som den gör? Det måste börja hända saker. Vi måste alla ta ett större ansvar och svara an mot uppgiften framför oss. Svara an mot våra sociala, miljömässiga och ekonomiska skyldigheter.

Greenified™ är utvecklat av och för Input interiör. Med Greenified™ vill vi erbjuda våra kunder ett nytt sätt att handla och tänka kring hållbar inredning för offentlig miljö.

Hållbara inköp handlar lika mycket om nutid som om framtid. När vi konsumerar är det därför viktigt att ta inredningens hela kretslopp i beaktning. Det börjar med bra produkter – hållbar och återvinningsbar inredning som uppfyller miljö- och hälsokrav långt över gällande regelverk. Långsiktiga val som möjliggör ett cirkulärt ägandeskap.

Hållbar inredning

Greenified™ erbjuder ett nytt sätt att inreda offentliga miljöer och handlar om hållbar inredning, medvetna val och ansvarsfull förnyelse. Det börjar med inredning som uppfyller miljö- och hälsokrav som sträcker sig långt över gällande regelverk och som är skonsamma mot djur, natur och människa.

85% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att möbler och inredning på arbetsplatsen inte innehåller kemikalier som är skadliga vid användning*

Cirkulärt ägande

I motsats till den linjära ekonomin, där vi tar råvaror, förbrukar och kastar bort, handlar den cirkulära ekonomin om att efterlikna det naturliga kretsloppet.

Med hållbara, långsiktiga val blir miljövinsten stor. När behov förändras får möbler som inte längre fyller sitt syfte ett nytt liv, i en ny miljö, hos någon annan. Ett cirkulärt ägandeskap där det som uppfyller era behov idag – matchar någon annans imorgon.

Ansvarsfull förnyelse

Med Greenified™ används inredningen så länge den matchar kundens behov. När det är dags att downsiza, upsiza, förnya eller förändra ger Greenified full flexibilitet. Lämna arbetsplatsen som den är och låt Input interiör komplettera, inventera, flytta med, byta ut, montera ner, förädla, sälja vidare, skänka och återvinna.

83% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren gör miljömässigt och etiskt hållbara val vid inköp av möbler och inredning till arbetsplatsen*

Input interiör levererar inredning för 3 miljarder kronor per år. Det innebär stora mängder kvalitativ inredning som förtjänar ett liv längre än en kund, ett behov, en placering. Vi vet att bra inredning har ett betydligt större värde än så. För kunden och användaren. Men framförallt för miljön.

77% tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att möbler som byts ut på arbetsplatsen kommer till ny användning*

* Input interiörs opinionsundersökning utfördes av Novus under perioden 4 – 9/12 2014 och omfattades av 1 036 webbintervjuer med ett riksrepresentativt urval av svenska allmänheten 18-79 år.

Förnya ansvarsfullt med Greenified

Följande delar ingår i Greenified™

1

Miljö- och kvalitetssäkring

2

Produktförankring och orderhantering

3

Leverans och montering

4

Dokumentation, garantier och reklamationer

5

Efterservice, inställningar och demonstrationer

6

Inventering, nedmontering och frakt

7

Vidareförsäljning och bortskänkning

8

Återvinning / Återanvänding

Koppla på värdeskapande tjänster

Tillval inom Greenified™

1

Arbetsplatsanalys och förstudie

2

Projektering och arkitekttjänster

3

Implementering och provmöblering

4

Samordning, projektledning och budgetering

5

Kundunik helpdesk

6

Underhåll, rengöring och reparationer

7

Produktkatalog med onlinebeställning

8

Inventeringssystem och lagerhållning

Vill du veta mer om Greenified?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

  Låt oss kontakta dig

  Dela dina uppgifter så återkommer vi.

   Tack

   Vi återkommer till dig så snart vi kan.

   Till formuläret
   Hoppsan

   Ett fel har inträffat, var god försök igen.

   Till formuläret