Miljö och ansvar

Input interiörs miljöarbete är en naturlig del i vardagen och vi strävar alltid efter att göra de långsiktigt bästa valen. Tillsammans med kunder och partners driver vi ett ständigt pågående arbete mot bättre miljöval och hållbar inredning.

Vår verksamhet

Vi ställer höga krav på vår interna verksamhet och arbetar löpande med förbättringar. Vi har möjlighet att göra skillnad genom såväl små som stora insatser. De mest betydande miljöaspekterna i vår verksamhet är energiförbrukning, våra gods- och personaltransporter samt vårt avfall.

Energi

Input interiörs kontor och showroom i Sverige drivs med förnyelsebar el. Vi eftersträvar en sparsam energianvändning, bland annat genom att stänga lagerportar direkt efter in- och utlastning eller genom att stänga av datorer helt när vi går hem för dagen.

Transporter

Vi eftersträvar en effektiv logistik och samordnar våra transporter. Målet är ett optimalt utnyttjande av lastkapacitet och välplanerade utleveranser. Våra lastbilar körs på förnybar diesel och när det är möjligt väljer vi kollektivtrafik och tåg framför bil och flyg vid tjänsteresor.

Avfall

Vi sorterar och återvinner följande material i vår verksamhet: wellpapp, kontorspapper och tidningar, trä, mjukplast, metall / skrot, glas, deponi såsom batterier, ljuskällor, elektronik och övrigt farligt avfall, färgtoner samt kompost i de kommuner där möjlighet ges.

Digitalisering

Input interiör har ett aktivt digitaliseringsarbete som syftar till att hantera så mycket dokumentation som möjligt digitalt. Det har bland annat resulterat i att antalet följesedlar minskats med 50%.

ISO-certifiering

Vi har ett fastställt integrerat ledningssystem som omfattar både kvalitet och miljö och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ta del av vår uppförandekod, miljöpolicy och kvalitetspolicy.

Vår påverkan

Vårt ansvarstagande sträcker sig utanför vår egen kärnverksamhet. Vi ser det som en självklarhet att ställa krav, påverka, stötta och inspirera parter vi arbetar tillsammans med att göra goda, långsiktiga och hållbara val.

Leverantörer

Vi ställer krav på våra leverantörer och är med och påverkar produktionsmetoder och materialval. Vi inspirerar och assisterar i arbetet med miljömärkningar.

Kunder

Med attraktiva erbjudanden och kunskapsspridning inspirerar vi våra kunder till medvetna och ansvarsfulla val. Vi stöttar och hjälper kunden att förverkliga sina miljöambitioner.

Arkitekter, formgivare och partners

Vi välkomnar och vill bidra till att inspirera arkitekter, formgivare och andra partners att skapa och rita in möbler och inredning som är hållbar och kvalitativ.

Samhällsdebatten

Genom vårt tjänsteutbud, vår verksamhet och det vi kommunicerar vill vi bidra till att skapa kännedom och påverka samhällsdebatten kring hållbara möbler och inredningslösningar.

Hållbarhetsredovisning

Läs vår hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022/2023.

 

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er att uppnå era miljömål

Patrik Clavenstam, Hållbarhetsansvarig
+46 (0)31-799 89 13, patrik.clavenstam@inputinterior.se

Greenified

Med Greenified erbjuder Input interiör ett nytt sätt att handla och tänka kring hållbar inredning för offentlig miljö.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret