Affärsområden

Med behovsanpassade lösningar och största möjliga valfrihet skapar vi rätt funktion i miljöer som påverkar människor varje dag, genom hela livet. Vi arbetar främst inom följande områden.

Kontor och näringsliv

Ett flexibelt samhälle med modern teknologi ställer nya krav på våra arbetsplatser. Ergonomi och funktion. Ekonomi, miljö och hållbarhet. Design, behovsanpassning och identitetsskapande. Allt ska med och påverkar slutresultatet i grunden.

Med nya idéer, former och materialval finns alla möjligheter att skapa kontor som skänker struktur och förbättrar flöden, främjar innovation och ökar produktiviteten. Arbetsstolar som skonar kroppen. Bord som matchar dagens teknik. Skärmar som ger arbetsro och flexibilitet. Och rum som bjuder på eftertanke, erfarenhetsutbyte och idéprocesser.

Intresserad av behovsanpassade arbetsplatser?

Läs om tre sätt att inreda behovsanpassat, se hur advokatbyrån Morris Law hittade en fungerande kontorslösning med inbjudande reception och öppen arbetsmiljö, eller hur SEB skapade flöden på en av Sveriges största arbetsplatser.

Hotell och restaurang

För hotell och restauranger är den interiöra upplevelsen helt central. De förlitar sig på sitt goda rykte. På förväntningar. Liksom minnen. Att erbjuda en upplevelse utöver det vanliga är ofta nyckeln och där kommer vårt arbete in. Och just därför är design ofta ett av de viktigaste konkurrensmedlen.

Vi ser specialtillverkade lösningar som kundanpassad standard och har genom åren skaffat oss stor erfarenhet av inredning till både hotell, restauranger och konferensanläggningar.

Nyfiken på ett besök?

Läs om gastrohotellet PM & Vänner, några av de specialanpassade lösningarna som lyfter Haymarkets interiör eller hur Zander K har tagit med sig den norska naturen in i hotellobbyn.

Skola och utbildning

I en allt mer konkurrensutsatt värld blir förmågan att attrahera elever och lärare viktigare och behovet av flexibla lösningar större. För att möta kraven krävs både yta, insida och ett helhetstänk som håller i längden.

Genom ett nära samarbete med arkitekten och skolans medarbetare kan vi på Input interiör vaska fram de verkliga behoven. Många gånger handlar det om att skapa flexibla lösningar och utnyttja synergieffekter. Med funktionella möbler av god kvalitet främjas kreativt tänkande och självständigt arbete.

Läs mer här om resan genom behov, utmaningar, lösningar, valmöjligheter och beslut.

Intresserad av framtidens skola?

Läs mer om hur Runnerydsskolan klivit in i framtidens lärmiljö, eller hur Landamäreskolans och Fridaskolans koncept bidrar till att synliggöra elever och skapa trygga miljöer.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg är inredning inte bara något centralt. Det är livsnödvändigt för att vård ska kunna ges, trygghet skapas och anhöriga lugnas. Därför är det extra viktigt att tänka till kring hur inredningen påverkar människan: våra beslut, tankar och känslor, men också hur den fungerar i vardagen.

Input interiör har lång erfarenhet och stor kunskap om vård- och omsorgsmiljöer och erbjuder inredning som både attraherar och lever upp till alla krav på funktion, tillgänglighet, hållbarhet, ergonomi och ekonomi. Läs mer här.

Nyfiken på inredning med omtanke?

Läs mer om vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna vars utformning grundar sig i forskning om miljöpsykologi och gröna miljöers betydelse för välmående. Eller se hur ögonmottagningen på Helsingborgs Lasarett sätter patientens behov i fokus.