Våra tjänster

Från analys och rådgivning till leverans och montering. Input interiörs tjänster omvandlar inredningskostnader till investeringar för framtiden.

Tjänster som skapar mervärde

Inredning kan vara kostnadsbesparande. Bidra till ett hållbart samhälle och öka medarbetarnas produktivitet. Stödja det dagliga arbetet och skapa en plattform för utveckling och innovationer. Vara ergonomisk, öka trivseln och sänka frånvaron. Förtydliga varumärke, stärka företagskulturen och attrahera kompetens.

Med tjänster som upphandling, vägledning och leverans omvandlar Input interiör inredningskostnader till investeringar i produktivitet, innovation, företagskultur och identitet. Vårt oberoende tillsammans med kunnighet, engagemang, kreativitet och transparens ger våra kunder unika konkurrensfördelar.

Analys och rådgivning

Input interiörs arbetsplatsanalys baseras på vetenskap och fakta, inte gamla sanningar. Vem vet bäst hur organisationen och arbetssättet fungerar, om inte företagets medarbetare och ledning? För att få fram ett så bra underlag som möjligt krävs medarbetarnas input. Genom analysen får vi och arkitekten tillgång till objektiv och konkret information som utgör en bas för att kunna fatta rätt beslut och skapa en dynamisk arbetsplats.

Inspiration och kunskap

Med tillgång till 40 showroom underlättar vi rätt produktval, bjuder på inspiration och blir en tydlig förankring mellan er och arkitekten. Med erfarenhet, know how och struktur ser vi till att inredningen matchar era förväntningar och behov gällande miljömål, kvalitets-, ergonomi- och säkerhetskrav, tidsramar, profil och budget.

Kontakta ditt närmaste kontor för vägledning.

Återbruk och hållbarhet

Möbler ska leva länge! Vår ambition är att säkerställa att de möbler som finns hos våra kunder får ett nytt liv hos nya ägare när behoven förändras. Med en bas på tusentals kunder i Norden kan Input interiör erbjuda marknadens största utbud av begagnade möbler. Vi renoverar, reparerar och fräschar upp för att förlänga möblernas livslängd. När de är uttjänta och inte fyller en funktion ser vi till att de återvinns på ett miljövänligt sätt.

Läs mer om våra tjänster kring återbruk.

Finansiering och försäkring

Input interiörs finansieringslösningar och hyresavtal skapar mervärden för kunder som slipper att binda kapital och kan hantera tillfälliga behov på ett mer kostnadseffektivt sätt. Avtal och avtalstid skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den inredning som verkligen behövs till en kostnad som budgeten mår bra av. Läs mer om Input interiörs erbjudanden kring finansiering och hyresavtal.

Snabb skadereglering, likvärdig utrustning och låg självrisk är några av fördelarna jämfört med en vanlig företagsförsäkring. Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd händelse såsom brand, blixtnedslag, vattenskada, stöld, skadegörelse, maskinskada och olyckshändelse. Läs mer om vad som ingår i Input interiörs försäkring.

Projektledning och upphandling

Input interiör ser till att vision och inredningsförslag förverkligas inom given tidsplan och budget. För att säkerställa bästa möjliga resultat genomförs provmöblering, besök i våra showroom, referensvisningar, utbildning, visualisering, produktutveckling och inventering av befintlig inredning.

När interiörens exakta utförande fastställts inleds upphandling, offertförfarande, orderhantering- och bekräftelse, logistik, leveranssäkring och samordning. Ett arbete din kontaktperson på Input interiör hanterar med hjälp från bland annat supportmedarbetare, logistikcenter, leveransbevakning och montörer.

Leverans och montering

När era lokaler står redo för inflyttning samordnas all inredning i något av Input interiörs logistikcenter och levereras efter era förutsättningar ­- på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Förutom leverans, montering och iordningsställande informerar våra inredningsmontörer om användnings- och skötselråd samt ställer in utrustningen. Allt överblickas av ansvarig projektledare som säkerställer att visionen tar form. Kontrollmått tas, specialsnickerier uppförs och inventeringar genomförs. Flytt eller avyttring av befintlig inredning fullbordar leveransen.

Flytt och inventering

Vid flyttuppdrag står Input interiör för samordning och projektledning, och såklart den fysiska flytten. Arbetssättet innebär en ökad kontroll och totalekonomi för kund. Vid inventering av er inredning protokollför vi brister och rekommenderar åtgärder ‑ allt för att säkerställa inredningen och utvecklingen av er arbetsmiljö.

Facility Services

Från Input interiörs Facility Services väljer ni fritt bland en rad tjänster som underlättar den operativa driften och vidareutvecklandet av er arbetsmiljö. Vi kan bistå med underhåll, rengöring, reparationer, användarbesiktning och mycket mer. Tjänsterna anpassas efter era behov och syftar till att spara tid och energi som ni kan använda till er egen verksamhet.

För hjälp med kompletteringar, dokumentation, felanmälningar och reklamationer kan vi ansluta en kundunik support för tidseffektiv service.

Läs mer om vilka tjänster som ingår i Input interiörs serviceutbud.