Facility Services

Fokusera på er verksamhet och låt oss ta hand om resten. Välj bland en rad tjänster som sparar tid, pengar och resurser.

Efterservice och underhåll

När inredningen är levererad och monterad återstår det en del arbete innan allt är helt klart. Vi sammanställer information, tips och råd som underlättar när ni ska komma till rätta.

Support

Vår support finns till för er och stöttar i allt som rör er nya inredning, från rådgivning gällande miljö, kvalitet och säkerhet till dokumentation, reklamationer och garantier. Vi hanterar alla ärenden och finns tillgängliga för att ge klarhet och svar i såväl stora som små frågor.

Utbildning och service

Vi besöker er gärna och informerar och instruerar på plats. Skötselråd och användningsinstruktioner är viktiga aspekter för att få ut så mycket som möjligt av arbetsplatsen och för att få den att hålla över tid.

Ergonomigenomgång

Vad spelar det för roll om ni har höj- och sänkbara bord om ingen står vid dem? Eller ergonomiska arbetsstolar om de inte ställs in rätt? Boka in en ergonomisk genomgång och få ut maximalt av din investering.

Ljudmätning

Absorberas tillräckligt mycket ljud i rummet för att besökare och medarbetare ska kunna trivas och fokusera? Vi mäter efterklangstiden i rummet och säkerställer att ljudmiljön är optimal för respektive rums funktion.

Ljusbesiktning

Har alla den arbetsbelysning som krävs för uppgiften? Hur upplevs blänk och reflektioner i skärmar? Boka en ljusbesiktning med tips och råd kring arbetsmiljö och ljusaspekter.

Inventering

För att på ett tidigt stadium säkerställa utvecklingen av arbetsmiljön genomför vi användarbesiktningar och inventering utifrån kundens behov. Det görs lämpligen efter 2-3 år och innebär att vi går igenom hela interiören, protokollför eventuella brister och rekommenderar åtgärder.

Reparationer

Inredning för offentlig miljö håller mycket höga kvalitetskrav och är värd att ta tillvara på, ur både en ekonomisk och miljömässig synpunkt. Delar som utsätts för extra hårt slitage kan ofta bytas ut eller fräschas upp. Anlita oss för reparationer och omtapetsering.

Flytt och omorganisation

Många av våra kunder uppskattar möjligheten att anlita våra utbildade inredningsmontörer för interna arbeten. Vid omorganisering, temporära eller permanenta flyttar görs arbetet bäst av kvalificerad och erfaren personal.

E-tjänster

För att underlätta delegering av inköp och ändå ha full kontroll på ekonomi och enhetlighet kan vi utveckla en kundspecifik produktkatalog med möjlighet till onlinebeställningar, lagerhållning, garanterade inställelsetider samt löpande inventering med smarta etiketter.

Input interiör arbetar löpande med att utveckla nya tjänster som kan underlätta vardagen för våra kunder. Läs mer nedan om hur Input interiörs Interior Management System, Intelligent Office Solutions eller Serviceavtal skapar en trygg och problemfri vardag.

Serviceavtal

Regelbunden tillsyn, snabb service och fackmannamässigt underhåll ökar inredningens livslängd och genom dokumentation bevaras värdet i möblerna under en längre tid. Dessutom förlängs garantitiden för din inredning avtalet ut. Med goda och långsiktiga val blir vinsten, både ekonomiskt, tid- och miljömässigt större.

Kontakta oss för mer information om hur ett serviceavtal kan utformas för att passa just er verksamhet.

Interior Management System

Input interiörs Interior Management System erbjuder en plattform för samordnad drift och ledning. Enkelt, tidseffektivt och kostnadsbesparande.

Hur fungerar det?

När ny inredning monteras och färdigställs märker Input interiör varje produkt med en unik kod som kopplas till en databas. All information om produkten – var den är placerad, tillverkningsår, pris och utförande registreras i systemet och blir sökbart via en smart etikett på produkten.

Vilka är fördelarna?

Systemet ger en omedelbar spårbarhet av er inredning och fungerar som ett effektivt verktyg vid inventering och löpande drift. Interior Management System är kompatibelt med de flesta datasystem, som till exempel BIM Asset Management, vilket spar tid och underlättar drift samt överlämning till nya aktörer.

För problemfritt underhåll upprättas dessutom en kundspecifik support samt en möjlighet att lägga beställningar eller ärendehantering direkt i mobilen.

Läs mer om SEBs huvudkontor där Interior Management System är en viktig komponent i den dagliga driften.

 

Intelligent Office Solutions

Det handlar inte om var vi arbetar – utan hur. Intelligent Office Solutions optimerar arbetsplatsen idag och ger insikter som krävs för att fatta rätt beslut i framtiden.

Intelligent Office Solutions är ett system som bidrar till en rad fördelar på arbetsplatsen. Såväl hälsoförbättringar som effektivisering och kostnadsbesparingar. Systemet är skalbart och kan anpassas till att omfatta de delar er verksamhet har behov av.

Vilka är fördelarna?
  • Kontinuerlig uppdatering av beläggningsgrad och utnyttjande av ytor.
  • Ett enkelt och tidseffektivt bokningssystem. Boka ett bord eller mötesrum, var och när som helst.
  • Hitta dina kollegor. Ta reda på vart dina kollegor sitter och arbetar för dagen.
  • En friskare arbetsplats. Få påminnelser om att byta position och skapa personliga inställningar för en produktiv och ergonomisk arbetsdag.
  • Spar energi. Automatisk avstängning av utrustning och energikontroll ger hållbarhetsinsikter.
  • Mät, utvärdera och sluta gissa. Basera framtida beslut om arbetsplatsen på kunskap och fakta.