Kvalitetspolicy

Genom våra uppdragsgivare får vi förtroende att förverkliga miljöer till samhällets viktigaste funktioner.

Kunden i fokus

På Input interiör sätter vi alltid kunden och slutanvändaren i centrum och erbjuder därför enbart välfungerande och hållbara möbler, inredningsprodukter och tjänster. Samtliga medarbetare har ett ansvar att följa principerna nedan och integrera kvalitetsagerandet i vardagen.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus, vägleder och anpassar våra produkter och tjänster efter deras krav och behov på kort och lång sikt. Som miniminivå ska vi alltid följa lagar, förordningar, normer och kontrakt men vi strävar långt högre än så. Varje uppdrag ska vara ett bra referenscase.

Vi utvecklas genom att sätta mål, mäta och utvärdera

Vårt mål är nöjda kunder och användare. Vi sätter mål och följer upp våra prestationer för att ständigt förbättra rutiner, arbetssätt och utvecklas. På så sätt säkerställer vi att vi möter våra egna och omvärldens förväntningar.

Vi vidareutbildar oss löpande

Vi säkerställer att vi har rätt kompetens och motiverade medarbetare genom kontinuerlig vidareutbildning och utbyten av erfarenheter mellan olika yrkestitlar, ansvarsområden och geografiska platser.

Vi tar ansvar och ställer höga krav

Vi tar ett helhetsansvar för de produkter och tjänster vi erbjuder. Det innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer, samarbetspartners och uppdragsgivare liksom på oss själva.

Dessa principer och värderingar tillsammans med våra arbetssätt finns samlade i vårt ledningssystem och ska vara välkända och förstådda i hela organisationen.