Nordseter skole

Medvetna färgval ska bidra till att sätta eleverna i rätt sinnesstämning. I undervisningssalarna har blå och gröna nyanser skapat lugna miljöer för koncentrerat arbete.
Den flexibla inredningen möter eleverna på ett individuellt plan. Här kan de själva välja den arbetsplats som är bäst lämpad för uppgiften som ska utföras.

När Nordseter skole renoverades låg fokus på att skapa en optimal lärmiljö för såväl lärare som elever. Genom ett effektivt utnyttjande av ytor, funktionell inredning och medvetna färgval har inspirerande miljöer som främjar olika typer av inlärning skapats.

I stadsdelen Nordstrand i Oslo har Enerhaugen Arkitekter och Zinc inredningsarkitekter skapat en färgstark skola där omtanke om elever, klimatvänliga lösningar och funktionalitet har format framtidens lärmiljöer. Här studerar 1 100 elever från första till tionde klass. Den byggnad som idag inrymmer gymnasieeleverna färdigställdes på sextiotalet och har nu genomgått en omfattande renovering för att möta en samtida skolas behov. Input interiör har ansvarat för upphandling, levererat inredning och realiserat arkitekternas och verksamhetens gemensamma vision.

Ljusa miljöer och medvetna färgval

Skolans slutna korridorer och stängda rum har öppnats upp och de nya ljusa lokalerna ger en god översikt och orienterbarhet där spontana möten mellan eleverna uppstår. Alla klassrum har försetts med stora fönster som utnyttjar takhöjden till fullo och släpper in maximalt med dagsljus som bidrar till en god arbetsmiljö. Glasväggarna mellan klassrum och korridorer förser även byggnadens kärna, skolans idrottssal, med dagsljus.

Zinc och Enerhaugen Arkitekter har tillsammans arbetat fram ett genomgående material- och färgkoncept för hela skolan för att undvika färglösa områden.

– Trapphusens väggar med stora asymmetriska fält ger karaktär och skapar ett vackert färgspel. I idrottshallen har varma röda toner använts för att uppmuntra till aktivitet och sprida värme till omslutande byggnad. Rummen i byggnadens ytterkant, närmast fasaden, har färgsatts med gröna och blå nyanser för att skapa en lugn miljö för undervisning, kreativt arbete och koncentration, säger Marte Leinæs Torneby, ansvarig inredningsarkitekt från Zinc. Tone Bergstrøm, uppdragsgivare från Undervisningsbygg fortsätter:

– Skolan känns varm och det är roligt att vi fått in så mycket färg. Resultatet återspeglar en fin helhet mellan byggnad och interiör och visar samtidigt på ett bra samarbete mellan inredningsarkitekterna, Input interiör, skolan och uppdragsgivarna.

En funktionell och flexibel inredning

För att främja fler former av inlärning har flexibilitet och valmöjligheter tillgodosetts i projektet. Inledningsvis provmöblerades utvalda klassrum för att se hur eleverna upplevde olika möbelförslag, något som resulterade i en flexibel inredning som möter eleverna på ett individuellt plan. De väljer helt enkelt den arbetsplats som är bäst lämpad för uppgiften som ska utföras – kanske sittandes vid ett elevbord, i cirkelsamtal utan bord, eller varför inte på en yogamatta.

– Möbler som uppmuntrar till rörelse och är ergonomiskt anpassade bidrar till att aktivera hjärnan och gör eleverna mer mottagliga för inlärning, säger Norleif Vegsund, projekt- och produktansvarig för skola på Input interiör i Norge.

Grupprummen är också utformade för att främja olika former av inlärning och uppmuntrar eleverna till en vardag i rörelse.

– Kombinationen av olika stolar, bord och möbler skapar arbetsro och ger en naturlig variation i vardagen. Ett av grupprummen har också en platsbyggd trappscen som fungerar som både förvaring och sittplats för eleverna, säger Marte Leinæs Torneby.

Samvaro och gemenskap

På första våning ligger slöjdsalar, idrottshall, grupprum och aula samlat. Aulan är skolans samlingsplats med rymliga platsbyggda soffor och gott om sittplatser som skapar ett naturligt utrymme för gemenskap, sociala aktiviteter och samlingar.

Smarta lösningar

Den nya skolan kännetecknas av hållbara val där arkitektur, material och inredning kommer att hålla över tid. Skolans fasad och tak har försetts med integrerade solceller som står för cirka 25 procent av byggnadens energibehov. Även invändigt har man satsat på smarta lösningar. Inom alla undervisningsområden finns det dekorativa akustikplattor i ulltextil i olika färger som bidrar till låga ljudnivåer samtidigt som de fungerar som anslagstavlor att fästa skolarbeten på.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret