Brogårdaskolan

Att skapa möjlighet för alla att lära sig tar sig bland annat uttryck i stolar anpassade för elevernas olika sittställningar.

”Inifrån och ut”. Det har varit ledorden under bygget av nya Brogårdaskolan i Bjuv, där elever och pedagoger hjälpt till att utforma skolinredningen helt efter verksamhetens behov.

I Skånska Bjuv såg kommunen ett behov att rusta upp den gamla Brogårdaskolan, och samtidigt hjälpa den pågående utvecklingen av kommunen från ett brukssamhälle till en plats där människor väljer att bo. Man tog beslutet att bygga en helt ny skola i anslutning till den gamla, och tillsammans med NCC och Codesign har man uppfört en unik skola där alla ytor, även utomhus, kan användas för pedagogisk verksamhet. Målet har varit att inte bara bygga en skolbyggnad, utan istället skapa en plats med ”vi”-känsla för barn, pedagoger, lärare och föräldrar att vistas i. En plats skapad efter verksamhetens behov, men som också tillför orten någonting.

Skolan består av en tredelad huskropp i tegel med högt dagsljusinsläpp, där klassrummen har nära kontakt med omgivande natur. Alla ytor är utformade ”inifrån och ut”, med skolans pedagogiska behov som högsta prioritet. Elever och pedagoger har konsulterats under uppförandet av skolan och kommit med förslag som bland annat inneburit begränsad höjd på hyllor och att skolmiljön utformats så att de vuxna har bättre uppsikt över barnen.
– Barn är experter på hur det känns att gå i skolan och hur krångligt det är när ett handtag sitter för högt upp eller när det är för stimmigt i klassrummet, berättar Linda Gustafsson-Lutener, arkitekt på Codesign.

Husets olika delar har också utformats efter barnens åldrar. De minsta barnen huserar i en koja medan de äldre har fått en scen. Att skapa möjlighet för olika sätt att lära sig har även gett avtryck på skolmöblerna. Bland annat har man tagit in stolar anpassade för olika sittställningar och skapat särskilda studieplatser utanför klassrummen. Tanken är att minimera tomma korridorsytor, och istället göra plats för små krypin och andra avskärmade utrymmen där eleverna kan sätta sig, själva eller i grupp, och arbeta i lugn och ro. Input interiör har upphandlat, levererat och monterat all lös inredning samt specialsnickerier till projektet.

Skolan öppnade nyligen för undervisning, men helt färdigställd blir den kanske aldrig. En del i behovanspassningen är att skolmiljön i framtiden kan komma att användas på sätt som man idag inte kan förutse.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret