Slottsbergsskolan

Man har aktivt valt att arbeta ålders- och könsneutralt när det kommer till färg- och produktval, med jordnära färger som koppar och grönt blandat med petroleum och träslaget ask.
Slottsbergsskolan är en tvåparallellig F-6 skola med plats för 450 elever.

Inkludering och allas lika värde var några av ledorden när nya Slottsbergsskolan skulle byggas och inredas.

Slottsbergsskolan är en tvåparallellig F-6 skola med plats för 450 elever. När inredningskonceptet som bygger på pedagogiska och aktiverande läromiljöer togs fram fanns Input interiör med som bollplank till kundens tankar och visioner.

Skolans utformning gynnar ett demokratiskt arbetssätt där eleven ses som en nyfiken och klok person som ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Organisationen bygger på åldershomogena grupper där varje årskull har sin dedikerade yta. Det centrala torget i mitten av skolan bildar en samlingsplats med koppling till samtliga våningsplan.

På bottenplan finns de praktiska och estetiska ämnena som tillsammans med den inhyrda Kulturskolan bildar en kreativ lärmiljö. Här finns också matsalen och en idrottshall.

På andra och tredje våningen håller eleverna till i sina dedikerade ytor. Eleverna i F-3 har sina hemvister på våning 2. Här är alla ytor lika stora och utformade på samma sätt med tre storlekar på klassrum tillsammans med grupprum och samtalsrum. Varje hemvist har också plats för fritidsverksamhet, kapprum och toaletter. På våning 3 har eleverna i 4-6 sina hemklassrum som de vistas i större delen av dagen. Klassrummen är lika stora och har alla tillgång till ett grupprum.

Fjärde våningen är avsedd för skolans personal med konferensrum, arbetsplatser och personalrum.

Flexibiliteten i rumsstorlek ger möjlighet till varierade studieplatser där eleverna kan välja mellan olika miljöer med en blandning av mjukt och hårt, högt och lågt. Alla ska kunna hitta sin plats utefter sina förutsättningar.

Man har aktivt valt att arbeta ålders- och könsneutralt när det kommer till färg- och produktval, med jordnära färger som koppar och grönt blandat med petroleum och träslaget ask. Flera produkter går igen genom årskullarna och även i personalytorna, något som ger en känsla av samhörighet och gemenskap.

– Vi har vi också kunnat fokusera mycket på hållbarhet i det här projektet. Input interiör har länge arbetat med återbruk och istället för att köpa allt nytt kunde vi här utgå från möbler som fanns tillhands hos oss, berättar Anna Mark Ljungqvist, projektledare på Input interiör i Göteborg.

– Resultatet blev toppen och sparade kunden pengar samtidigt som det blev en vinst för miljön, avslutar Anna.