New Nordic School by the Sea

Grundpelarna för inredningskonceptet har baserats på byggnadens klimatsäkra träarkitektur och naturmaterial av hög kvalitet, tillsammans med en naturlig färgpalett.

I anslutning till Supercells huvudkontor i nya stadsdelen Wood City i Helsingfors, hittar vi förskolan New Nordic School by the Sea.

Med sina åtta våningar är Supercells nya huvudkontor Finlands högsta kontorsfastighet i trä. Här arbetar 240 anställda och på entréplan finns en egen förskola som drivs av New Nordic School by the Sea.

Inredningskonceptet för både det nya huvudkontoret och förskolan speglar Supercells värderingar – respekt för individen och investering i dennes arbetsförhållanden. Uppdraget att realisera konceptet gick till inredningsarkitekterna på Fyra som skapat en kvalitativ inredning som har tagit hänsyn till barnens behov.

Grundpelarna för inredningskonceptet har baserats på byggnadens klimatsäkra träarkitektur och naturmaterial av hög kvalitet, tillsammans med en naturlig färgpalett. Andra starka teman är hållbarhet, ansvar och ekologiska val.

Lokalerna hos New Nordic School by the Sea erbjuder barnen en hemlik och säker miljö med visuella upplevelser som påminner om den marina miljön från det närliggande havet, med organiska former och influenser från finsk natur. Olika visuella bilder stödjer dessa teman och det finns gott om överraskande detaljer att upptäcka i interiören.

Miljön utvecklades med barnens individuella behov i åtanke. Det fanns också en önskan om att uppmuntra barnen till aktivitet, därför finns flera lösningar och roliga inslag runtomkring för det syftet.

– Det viktigaste var att skapa en säker och inspirerande miljö som stärker och inspirerar barnens inlärning, men som också går att justera efter de olika behov som finns, förklarar inredningsarkitekt Anu Latvala från Fyra.

Input interiör har ansvarat för upphandling, leverans och montering av lös inredning till New Nordic School by the Sea.

– Det har varit spännande att vara en del av detta unika projekt där barnens önskningar också tagits i beaktning. Inredningen präglas av hög kvalitet och hållbara val, säger projektledare Riikka-Maria Slotte, Input interiör Helsingfors.