Holen skole

När nya Holen skole utformades längs en sluttande bergvägg i ett kuperat fjordlandskap fick en välkänd färgpalett spela huvudrollen. Genom platsbesparande inredning och orienterade kulörer har den nya byggnaden fyllts med inspirerande lärmiljöer.

1920 undervisades det för första gången på Holen skole i Bergen. Den tidigare folkskolan har blivit en historisk plats i staden efter att ett flyganfall under andra världskriget orsakade omfattande skador på byggnaden och olyckligtvis krävde flera liv. När skolan senare återuppfördes på 1950-talet blev den ett landmärke – och en minnesplats för invånarna.

Nu har Holen skole återigen moderniserats genom att restaurera den befintliga byggnaden och integrera ytterligare en huskropp längs med tomtens bergvägg. Det som tidigare var två olika byggnader för låg- och högstadium har nu sammanlänkats med hjälp av specialanpassade lösningar.

– Genom att behålla den ursprungliga stommen har vi knutit skolan till den historiska platsen och bevarat en tidsenlig känsla från 1950-talet. En kulvert binder samman den gamla skolan med den nya på ett funktionellt sätt samtidigt som skyddsrummen från efterkrigstiden har omvandlats till sociala utrymmen, garderober, toaletter och rum för filmvisning, berättar ansvarig inredningsarkitekt Elin Skjeseth Bashevkin från Cadi.

Le Corbusiers färgpalett

Sedan nyinvigningen har starka kulörer i inredningen och på väggarna blivit synonymt med Holen skole. Ett färgspektrum som är hämtat från arkitekten Le Corbusiers palett – med syfte att inspirera och stimulera eleverna.

– Bergen är en av Europas regnigaste städer och den frekventa bristen på solsken genererar mindre ljus in i lokalerna. För att fylla klassrum och korridorer med liv och harmoni har vi valt ett karaktäristiskt färgspel som går genom hela huset, säger Elin Skjeseth Bashevkin. Utformningen av den originella skolmiljön har möjliggjorts via ett nära samarbete mellan inredningsarkitekterna, som ligger bakom konceptet, och Input interiör, som levererat och monterat merparten av inredningen.

– Färgerna på möblerna speglar omgivningen och vår planet. På de nedre våningarna domineras inredningen av jordnära toner och i de centrala delarna av huset är rosa, magenta och orange mer framträdande. På de översta planen, närmst himlen, återfinns möbler i olika nyanser av blått – med koboltblå i den absoluta toppen, säger Elin Skjeseth Bashevkin.

Inredningen fungerar som en orienterade karta och avslöjar vilken våning elever och personal befinner sig på. Det blir ett effektivt sätt att lokalisera sig bland olika våningsplan, berättar Steinar Thorsen, projektledare på Input interiör.

Inredning med stöd i läroplanen

För att optimera undervisning och inlärning har både lärare och elever varit delaktiga i utformningen av interiören. Med praktisk kunskap och erfarenhet av den dagliga skolverksamheten har viktiga insikter hämtats in som, i samråd med inredningsarkitekterna, blivit utslagsgivande för möbelval.

– För oss är det viktigt att höra både elev- och lärarperspektivet för att kunna välja ut möbler som stöttar undervisningen i klassrummen. Vi har tagit fram förslag på stolar och bord, med hög kvalité och krav på ergonomi, som eleverna har fått testa innan vi har gjort ett urval, berättar Elin Skjeseth Bashevkin.

På skolans begränsade tomt har platsbesparing blivit en ständigt aktuell fråga. En utmaning som Input interiör varit med och löst genom att leverera möbler med specialmått som monterades på plats.

– Den begränsade ytan och de många vinklar och former som förekommer i skolan visade sig bli en prövning från början. Med en stor andel specialtillverkade möbler kunde vi minimera platsåtgången utan att äventyra möjligheterna att bedriva utbildning. Vi lyckades vända det till en fördel genom att utnyttja varje del av huset, berättar Steinar Thorsen. När eleverna avslutar dagen på någon av byggnadens åtta våningar kan de, tack vare den sluttande bergväggen, gå direkt ut på skolgården via markentréerna som finns på de sju första planen.

Miljöanpassad skola

Stadens bergiga terräng har gjort det möjligt att använda geoenergi för uppvärmning och kylning av lokalerna. Tillsammans med grästak som främjar biologisk mångfald och solceller har Holen skole satt en hög standard för nya offentliga skolbyggnader i Norge att följa.

– Både i byggprocessen och i inredningen har det funnits stort fokus på miljö och kvalité, och det gläder oss som alltid strävar efter att hitta hållbara lösningar. På en skola, där möbler snabbt blir slitna, blir det extra viktigt med kvalitativ inredning för att minimera ekonomiskt och ekologiskt kostsamma nyinköp, avslutar Steinar Thorsen.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret