Landamäreskolan

På Landamäreskolan har man valt att skärma av och skapa rum i rummet med hjälp av både höga soffor och innovativa platsbyggen.
Ljusa materialval i väggar, golv och möbler fungerar som en bas och livas upp med hjälp av accentfärger.
I atriumgårdarna framträder en generös takhöjd och härlig rymd.

På Landamäreskolan utmanas den traditionella skolans fyrkantiga klassrum och korridorer. Här synliggörs elever och rätt förutsättningar för ett livslångt lärande skapas.

I Biskopsgården i Göteborg har arkitektbyrån Wahlström & Steijner skapat en annorlunda och vacker byggnad i Landamäreskolan. Den S-formade huskroppen är klädd i trä och rymmer skolans alla delar. Idrottshall, matsal, skolkök, administration och bibliotek samt undervisningslokaler för upp till 400 elever från förskoleklass till årskurs 3 inklusive särskola. Input interiör har levererat inredning och realiserat arkitektens och verksamhetens gemensamma vision.

Rum i rummet

För att kunna möta eleverna på ett individuellt och nära plan har det traditionella klassrummet utmanats och ersatts med öppna lokaler som möjliggör skapandet av små rum i rummet. Allt för att skapa närhet och överblick. För att skärma av undervisningsytorna från varandra och skapa lugna miljöer har bland annat innovativa och multifunktionella platsbyggen tagits fram. Trappscener med inbyggd och kombinerad förvaring, sittplats och soffa, har specialdesignats för att möta pedagogernas och elevernas behov.

Träfasadens känsla följer som en röd tråd med in i lokalerna där de flesta väggar är klädda med björkplywood och golven har industriparkett. Generös takhöjd och en härlig rymd framträder, inte minst där tvåvånings atriumgårdar sträcker sig uppåt och lämnar stora praktiska samlingsytor kvar på golvet.

Ljusa inspirerande miljöer

Ett massivt ljusinsläpp matchas med en blond färgskala som bidrar till den lugna och harmoniska miljön. Ljusa materialval i väggar, golv och möbler fungerar som en bas och livas upp med hjälp av färgstarka accentfärger i lös inredning och textilier.

Trappor har fått en central roll på Landamäreskolan. Både inomhus och ute på skolgården där två trappor, liknande amfiteatrar skapar en naturlig mötesplats som fungerar lika bra för undervisning, samling och lek.