Workery+ Vallila

Ett tidigare bageri och senare industrilager har omvandlats till framtidens arbetsplats. Workery+ Vallila är en prisbelönt smart kontorsbyggnad med fokus på teknisk innovation, hållbar inredning och nya sätt att arbeta.

Stads- och byggutvecklaren YIT, pr-byrån Miltton och it-företaget Microsoft har tillsammans tagit fram en studie om framtidens kontorsarbete. Utifrån studiens resultat skapades ett unikt arbetsplatskoncept – och Workery+ Vallila blev först ut med att förverkliga idén.

Att stiga in i den nyrenoverade kontorsbyggnaden i Helsingfors är något av en futuristisk upplevelse där tekniska innovationer avlöser varandra. Med hjälp av kontaktlösa system och en mobilapplikation kan användaren smidigt ta sig genom byggnaden, kommunicera med andra i lokalerna och boka kontorsplatser. En digital plattform som också optimerar ventilationen utifrån antalet besökare och uppskattar hur många måltider som ska tillagas av restaurangen.

Vid sidan av smart fastighetsteknik har hållbarhet varit i fokus för renoveringsprojektet. Arkitektkontoret Fyra fick i uppdrag att utforma en inomhusmiljö som står sig över tid och samspelar med modern teknologi. Input interiör, som ansvarat för leverans och montering av inredningen i byggnaden, har varit delaktiga i att minimera det ekologiska fotavtrycket och skapa en dynamisk miljö som kan fortsätta att utvecklas baserat på användarens behov.

Den nya arbetsplatsen

Studien ”Year Zero – 7 Lessons on the Future of Work” som YIT, Miltton och Microsoft har genomfört visar bland annat på att den traditionella kontorsarbetsplatsen är i förändring. I takt med att mer arbete kan skötas från allt fler platser har användningen av kontor förändrats. Med den insikten formades Workery+, ett koncept som suddar ut gränserna mellan traditionell kontorsuthyrning, hemarbete och co-working space. Affärsmodellen låter företag hyra arbetsplatser baserat på användning, som ett alternativ till mer traditionella hyresavtal.

– Workery+ Vallila är ett helt nytt koncept och det har varit spännande att få vara delaktiga i processen och möjliggöra den uttalade visionen. Varje del i huset är noga uttänkt och genomarbetad när det kommer till att förena teknik med inredning, berättar Janne Härmä, projektledare från Input interiör Helsingfors.

Med historisk karaktär

Efter att byggnaden, med ursprung från 1930-talet, stått tom i ett antal år är lokalerna återigen fulla av liv. Även om mycket är nytillkommet finns delar av den ursprungliga arkitekturen kvar och det går fortfarande att urskilja olika tidsperioder från husets många ombyggnationer.

– Historiska detaljer i husets utformning och stil är bevarade och det är något som vi har valt att ta vara på. Inte minst i lobbyn som tidigare var del av ett bageri. Där har de mörka metallgolven återställts till sin forna glans. Hela entréplan blev en inspirationskälla för reproduktionen av den industriella miljon som går genom byggnaden, berättar ansvarig inredningsarkitekt Anu Latvala från Fyra.

Moderna inslag har kompletterat de äldre delarna i huset och för att skapa en enhetlig känsla har färg- och materialval blivit avgörande.

– Starka färger i utvalda delar av inredningen får de olika rummen att skilja sig åt, men skapar samtidigt ett intryck av att allt hör ihop. Vi har i samarbete med Fyra, som ligger bakom idén, skapat nya arbetsytor och utrymmen som binds ihop av färgsättningen. Det handlar om att hitta en balans i mötet mellan gammalt och nytt, berättar Janne Härmä.

Fokus på framtiden

Ansvarsfulla och ekologiska val har legat till grund för mycket av formgivningen i huset. Målet med inomhusmiljön har varit att skapa ett tidlöst koncept med utgångspunkt i hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

– För att minimera påverkan på miljön har vi försökt undvika nya inköp och i stället jobbat med att göra små förändringar och behålla det material som redan fanns i byggnaden. Köket har pusslats ihop med utrustning från YIT:s andra kök, vilket har blivit en besparing både ekonomiskt men också på ekologiska resurser, berättar Anu Latvala.

Konferens- och mötesrummen i byggnaden är döpta efter geografiska platser och blir en symbol för vår planet. Borneo, Sahara och Amazon är namnen på några av de bokningsbara rummen och för att skapa ett cirkulärt ägandeskap av möbler har Input interiör tagit fram en långsiktig lösning.

– Som en del av arbetet med hållbarhet har vi försett stora delar av byggnaden med inhyrda möbler. Det innebär att produkterna kan få ett nytt liv hos någon annan när de inte längre fyller sitt syfte i sin nuvarande miljö. Genom rekonditionering kommer vi även kunna förlänga möblernas livslängd, avslutar Janne Härmä.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret