ABAX

Varje våningsplan har fått olika teman i form av en sinnesstämning, en aktivitet och en färg som återspeglar ABAX kärnvärden.

I en byggnad från 1874 med högt historiskt och lokalt värde hittar vi ABAX nya huvudkontor. En plats där man lyckats bevara det historiskt och kulturellt värdefulla från lokalernas ursprungliga syfte, och som tillsammans med nya element skapar en originell och framtidsorienterad miljö.

Den äldre byggnaden, ursprungligen en kvarn och lagerlokal, utgör tillsammans med en modern tillbyggnad det nya huvudkontoret. Innanför entrén möts man av en stor inbjudande yta, öppen över två våningsplan med stora glaspartier som släpper in rikligt med dagsljus och suddar ut gränsen mellan ute och inne. Här samlas man till gemenskap och motivation där otraditionella mötesrum och arbetsplatser, en kaffebar och lounger erbjuder stor variation av rums- och sinnesupplevelser optimerade för kreativitet och samarbete.

På de övre våningsplanen kombineras aktivitetsbaserade arbetsplatser, co-working, mötesrum, kontorsmöbler i öppen planlösning och traditionella cellkontor.

Inför renoveringen och flytten till de nya lokalerna kartlades ABAX behov grundligt, och en tät dialog mellan kund och inredningsarkitekterna på KB Arkitekter fördes från start. Visionen var att skapa innovativa lokaler inspirerade av bland annat Google och Lego – med en lekfull inredning till glädje för de anställda och som också speglar ABAX varumärke.

All inredning har ett samtida uttryck och är en identitetsbärare. Varje våningsplan har fått olika teman i form av en sinnesstämning, en aktivitet och en färg som återspeglar ABAX kärnvärden – Technology, People and Services.

Ole Lennart Kristensen som arbetar på Input interiör i Sandefjord, har ansvarat för leverans av all lös inredning till projektet.

– All inredning, kontorsmöbler, ytor och växter är valda med omsorg ur ett miljöperspektiv och med inomhusklimatet i fokus, vilket resulterat i en hållbar inredning som kommer hålla över tid, förklarar Ole Lennart.