Telia Company

Telia Companys värdeord – Dare, Care och Simplify, skapade tillsammans med ett hållbarhetsfokus och konceptet Spectrum/Speed of Light, framtaget av Tengbom arkitekter, en röd tråd genom kontorsprojektet.

Inredningen speglar varumärket och företagets digitala verksamhet. En snabb, aktiv känsla som bjuder in till rörelse. Här skapas en plats för samarbeten, inspiration och energi. Fyra av kontorets fem huskroppar bildar tillsammans tre ljusgårdar som öppnar upp lokalerna och släpper in ljus och rymd. Istället för mörka korridorer synliggörs medarbetarna och rätt förutsättningar för möten och kommunikation skapas.

Erfarenhet av aktivitetsbaserat

Telia Company har arbetat aktivitetsbaserat i flera år och har använt samlade erfarenheter till utformningen av de nya lokalerna.

– Jämfört med andra aktivitetsbaserade kontor med små splittrade hemmazoner har vi en mycket större yta för förvaringen och där man sitter tillsammans med fler människor. Det bidrar på ett positivt sätt till att man måste vara mer rörlig och flexibel, säger Tommy Nordström, på Group Real Estate på Telia Company.

Förutom imponerande installationer med interaktivt regn som projicerar bilder, specialbyggda ljusglober som rör sig upp och ner mellan våningsplanen, graffiti och ett växttak står förvaringen för en intressant del av inredningen hos Telia Company.

Interaktiv förvaring och spårbara möbler

Ett aktivitetsbaserat kontor för 3600 medarbetare kräver en mängd smarta förvaringslösningar. Hos Telia Company använde Input interiör ett nätverksbaserat förvaringssystem. Skåpen kopplades till användarnas personliga ID-brickor och har tilldelats ett antal interaktiva funktioner som underlättar hanteringen. Efter önskemål från kund integrerades systemet även i produkter som inte hade det inbyggt från början som till exempel i kapprumsförvaringen.

Input interiör har levererat 3 600 arbetsplatser i projektet samt all fast och lös inredning till totalt 11 våningar. För att underlätta fortsatt hantering, underhåll och drift av inredningen i projektet märktes dessutom varje möbel med en unik RFID-etikett för att möjliggöra spårbarhet.