Sparebanken Vest

Material och inredning är i harmoni med byggnadens övriga materialanvändning, som är inspirerad av västnorsk natur.
Inglasade mötesrum med utsikt över staden Bergen ger utrymme för arbete i lugn och ro ensam eller i grupper.

Jensvollskvartalet är namnet på den prisbelönta byggnad som inrymmer Sparebanken Vests kontor. Huset ligger som en del av staden Bergens kulturnav i ett transformationsområde mellan små trähus på den ena sidan, och större modernistisk stadsbyggnad på den andra sidan, mitt i stadens centrum.

Sparebanken Vest har samlat sina sju dotterverksamheter med över 700 anställda och huserar i dag Norges största finanssektor utanför Oslo. Med sina 10 våningar har en viktig del i uppförandet av byggnaden varit att skapa en öppen och inbjudande fasad för såväl medarbetare som stadens befolkning. Genom lokalt engagemang, goda samarbeten och höga ambitioner, har Jonsvollskvartalet resulterat i ett bygge med hög arkitektonisk kvalité.

Fasaden är inbjudande och andas transparens och öppenhet. Arkitekturen går hand i hand med omgivningarna, inspirerad av den västnorska naturen och norska material, vilket samtidigt ger byggnaden en egen identitet. Trämaterialen och närheten till vattnet har varit ett viktigt val som metafor, och tar sig uttryck i form av vågor runt fasaden som bryts ner till en mänsklig skala och skapar öppenhet och en inbjudande entré. Det är Arkitektgruppen Cubus, i samarbete med Brandsberg-Dahl Arkitektkontor, som står bakom uppförandet av byggnaden.

I den moderna byggnaden har nya arbetsformer varit i fokus och de sju verksamheterna är nu samlade i ett aktivitetsbaserat kontor som ska bidra till samverkan. Inredningsarkitekten IArk står bakom interiören som via ett enhetligt tänkande harmoniserar kontoret med byggnadens övriga materialanvändning, samtidigt som behov och arbetsform bevaras.

Inredningen är planerad runt den arkitektoniska trappan och atriet som utgör byggnadens kärna, med gemensamma zoner för spontana och informella möten mellan medarbetare. De aktiva och sociala zonerna omger kärnan och ju längre bort man kommer, desto lugnare blir omgivningarna med zoner för koncentration och fokuserat arbete. Atriets utformning är starkt associerat till norsk natur med fjäll och glaciärsprickor, där ljuset släpps in genom taket och ändrar sig i takt med det varierande vädret.

Kärnan i den aktivitetsbaserade inredningen är att välja arbetsplats efter vilka uppgifter som ska utföras för stunden. Lokalerna har utformats efter Sparebanken Vests behov, där en central roll i planeringen har varit att skapa många mötesrum och ytor för samarbete. Alla arbetszoner har anknytning till ett stödrum som är utrustat med olika verktyg för samverkan, samtidigt som arbetsplatserna är optimerade för olika behov och ändamål. De anställda har ett skåp för personlig förvaring i arbetszonerna som är utrustat med RFID-lås, vilket gör att samma kort som används i åtkomstkontrollen kan användas i resten av huset. Input interiör har levererat möbler och inredning till arbetsplatser, mötesrum, sociala zoner och matsal.