SEB Helsingfors

Trapphuset blir en länk mellan våningsplanen och förstärker känslan av gemenskap och tillhörighet.
Mötesrummen har ett öppet klimat som bjuder in till dialog.

I centrala Helsingfors, omgivet av praktfulla byggnader och gröna alléer i Esplanadparken ligger SEB:s huvudkontor. Interiören i lokalerna speglar en serviceinriktad verksamhet med stark sammanhållning.

SEB:s moderna lokaler är flexibelt utformade för att stödja verksamheten, idag och i framtiden. Här uppmuntras gränsöverskridande samarbeten mellan de olika enheterna vilket bidrar till att skapa gynnsamma förutsättningar för möten mellan människor. Möten mellan såväl bankens kunder som mellan de 350 medarbetarna.

Tema om tillhörighet

Konceptet är inspirerat av den Skandinaviska byn som förmedlar ett flexibelt, sammansvetsat samhälle med stark känsla av tillhörighet. Den gemytliga bilden bygger på SEB:s värden om öppenhet, kvalitet och ett serviceinriktat arbete där de anställda strävar mot gemensamt upprättade mål.

– Temat går att uppfatta i både funktionella och visuella lösningar i hela byggnaden, säger Leea Åberg på Gullstén-Inkinen arkitekter som på uppdrag av SEB, och i samarbete med Input interior, färdigställt inredningen och fortsätter:

– Det finns till exempel små arbets- och telefonbås, så kallade pod:ar, som skapar ostörda rum mitt i den öppna arbetsytan. Poddarna delar dessutom av de stora kontorsytorna i mindre områden vilka sedan tydligt skiljs sig åt med hjälp av olika ljudabsorbenter och färgkoder. De uppdelade arbetsområdena kan liknas vid de inrutade sädesfälten som uppstår runt omkring ett samhälles kärna.

Vertikal överblick

Det enskilt viktigaste elementet i SEB:s nya lokaler utgörs av en imponerande trappa. Den kan liknas vid en vertikal gata som binder samman byggnadens våningar med varandra och möjliggör ett smidigt utnyttjande av lokalerna.

Från trappan får man en överblick av husets faciliteter och funktioner. På första våningen välkomnas kunder och besökare av en lättillgänglig reception och bekväm lounge. Här hittar man även rymliga mötesrum och ett multifunktionellt konferensrum med plats för över 100 personer. På andra våningen ligger ett mysigt café som erbjuder en stunds avkoppling och på våning tre finns restaurangen som fungerar både som arbets-, mötes- och lunchrum. Högst upp mellan den fjärde och sjätte våningen breder arbetsplatserna med olika färgteman ut sig.

– Vi tycker att kontoret reflekterar SEB:s anställda, som arbetar tillsammans med kunder och tillsammans mot gemensamma mål, både i goda och utmanande tider, på ett bra sätt, avslutar Leea Åberg.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret