Regionens Hus

Interiören präglas av ett samspel mellan öppna och slutna ytor.
Förvaringsskåp och flexibla arbetsplatser främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

När Västra Götalandsregionen samlade verksamheter och funktioner inom regionsfrågor i Skövde satsade man på ett aktivitetsbaserat kontor utan fasta platser. Här anpassas arbetet efter dagens arbetsuppgifter.

Det nybyggda Regionens hus i Skövde är en del i VGR:s satsning på att samlokalisera regionens arbete för att utveckla nya arbetsformer och effektivare arbetssätt. Ca 400 medarbetare från 12 förvaltningar och bolag som tidigare satt på olika adresser utgår idag ifrån en ny byggnad i centrala Skövde. Huset är uppfört av Serneke, med Abako Arkitekter som inredningsarkitekt.

De fem våningsplanen rymmer upp till 80 arbetsplatser vardera, indelade i fyra zoner. Zonernas storlek kan varieras steglöst utefter vad arbetet kräver. Från 14 arbetsplatser ända upp till ett helt, eller flera, våningsplan. Den flexibla interiören präglas av ett samspel mellan öppna och slutna ytor, ljusa och dämpade miljöer, samt värme och friskhet i material och färg, vilket skapar ett omväxlande men samtidigt balanserat intryck.

Med funktionalitet och hållbarhet som ledord har interiören utformats för att främja ett aktivitetsbaserat och miljövänligt arbetssätt. Medarbetarna har frångått cellkontor till förmån för ett ändamålsenligt förhållningssätt med förvaringsskåp och flexibla arbetsplatser. Tysta zoner har skapats med hjälp av skärmar och akustiklösningar som komplement till de mer öppna samarbetsytorna som istället anpassats för att främja samtal och samarbete. Kontorsinredningen i mötesrummen har försetts med smarta, integrerade tekniska lösningar för att underlätta distansmöten, något man hoppas ska minska behovet av resor och spara på miljön.

Hållbarhetsarbetet tar sig även uttryck i form av återbrukade möbler. Ungefär hälften av all inredning i nya Regionens hus består av återbruk från inflyttande förvaltningar, och det man inte har kunna använda har förmedlats vidare till andra förvaltningar inom VGR. Målet är att återbruka minst 80 procent av alla inventarier från de gamla kontoren.