Regionens Hus

Det skapas en fin balans mellan interiörens naturmaterial i främst trä och husets råa glaspartier och stålkonstruktion.
Ett aktivitetsbaserat arbetssätt implementeras i den verksamhetsanpassade arbetsmiljön.

1 500 medarbetare från 15 förvaltningar samlade på 13 000 kvadratmeter, under ett tak. I Regionens Hus i Göteborg ska samlokalisering och ett aktivitetsbaserat arbetssätt bidra till ökad interaktion och otippade samarbeten. Kontoret avspeglar regionens värderingar om en attraktiv, modern arbetsplats tillgänglig för alla.

En ny 15 våningar hög byggnad i mörkgrönt glas kontrasterar mot det vita, restaurerade gamla pampiga stationshuset i förgrunden. Byggnaderna skiljer sig åt och framhäver varandras unika utseende på ett tydligt sätt, i en sympatisk blandning av nytt och gammalt.

Nya Regionens Hus är ritat av White Arkitekter, som inspirerats av Västergötlands gröna landskap. Huset är det första ut i raden av stora projekt som ska komma att bilda en ny stadsdel mellan Centralstationen och Göta älv. Abako arkitekter har projekterat all lös inredning i projektet. Interiören knyter an till fasaden och avspeglar regionens natur, i form av färger och vattendrag.

Kommunikation och orienterbarhet

I Regionens Hus ska 1 500 medarbetare från 15 olika verksamheter samlokaliseras under ett tak. Ett aktivitetsbaserat arbetssätt implementeras i den verksamhetsanpassade arbetsmiljön. En effektivisering som främjar såväl arbetssätt som ekonomi och miljö.

– Vi har arbetat mycket med nyckeltal för att utnyttja ytorna optimalt. Antalet personer i byggnaden kan variera stort och det gäller att skapa en interiör där alla medarbetare kan hitta en arbetsplats anpassad efter dagens uppgifter. Interiören ska kännas attraktiv och välkomnande oavsett hur många som befinner sig i huset, säger AnneMerete Sørensen, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Abako.

Utmaningen i Regionens Hus är inte att hitta en arbetsplats, det finns hela 2 500 sittplatser att välja mellan, utan att hitta rätt plats, där möbler och interiör stödjer det arbete som ska utföras. Därför har orienterbarhet varit en central del i projektet.

– Vi har arbetat med en horisontell och vertikal orienterbarhet i huset. Alla våningsplan har tre aktivitetsbaserade arbetszoner med varsin färgpalett samt möbelkoncept som representerar Västergötlands olika vattendrag och skapar igenkänning.

Vattendragen symboliserar kommunikation och blir i projektet liknelser till de tre arbetszoner som tydligt skiljs åt genom färger och interiörens funktion, som ska stödja den typ av arbete som utförs i zonen. Från en livlig samarbetsmiljö i zon Älven, till ett lugnt tempo med enskilt arbete i zon Bäcken och slutligen helt koncentrerat arbete i en tyst miljö i zon Sjön.

Den vertikala kommunikationen är inspirerad av Göteborgs parkmiljö runt kanalen med blåa nyanser som symboliserar vatten längst ner i huset och gröna toner högst upp i huset i den metaforiska trädkronan. En vertikal kulörpalett skiljer husets våningsplan från varandra. Färgerna syns främst i gardiner och i våningarnas loungeytor som är centrerade runt trapphus och hissar. Loungerna fungerar som hemvister för de olika verksamheterna och är viktiga för att skapa en tillhörighet och identitet hos medarbetarna.

– Vi har valt att ta in naturen i kontorshuset. Det finns vetenskapliga belägg för att naturen bidrar till en hälsofrämjande arbetsmiljö där medarbetare trivas och känner sig trygga, säger AnneMerete Sørensen.

En mix av nytt och gammalt

Input interiör har varit med och förverkligat Abakos inredningskoncept. Cathrine Wassén, projektledare på Input interiör i Göteborg, har samordnat upphandling, leveranser och montering av all ny inredning. I projektet har även drygt 60 procent av inredningen från de sammanslagna verksamheterna återbrukats.

– Det är en mix av återbruk och nytt, vilket inte bara är bra för ekonomin och hållbarheten i projektet utan även bidrar till en levande miljö, säger Cathrine Wassén.

Det skapas en fin balans mellan interiörens naturmaterial i främst trä och husets råa glaspartier och stålkonstruktion. Ask har används till stora delar av möblemanget då det gifter sig bra med eken i huset.

– Jag är stolt över hur hela projektet uttrycker vårt nordiska kulturarv med många lokalproducerade möbler, nya som befintliga. Vi har fått in mycket trä och en återhållsam färgpalett från naturen som går ton i ton genom projektet men tillåts sticka iväg i utvalda delar som lounger och hemvister. Möbelkonceptet är estetiskt hållbart och möblerna kommer att åldras med värdighet. Projektet avspeglar helt enkelt en stil och inte en trend, säger AnneMerete Sørensen.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret