Helio GT30 Coworking

Från klassisk bankverksamhet till modern coworking. Genom att lyfta och bevara originaldetaljer har byggnadens själ förädlats samtidigt som en avslappnad och professionell atmosfär har tagit över.

– Vi ville skapa ett kontorshus som fungerar för alla delar av dagen. En plats där du ska kunna äta en bra frukost med en kollega, träna på gymmet, arbeta ostört eller kreativt, spela in din podcast eller anordna ett stort event, säger Eric Spongberg, produktchef på Helio.

Formellt till flexibelt

Byggnaden på Grev Turegatan 30 uppfördes 1971 åt Jordbrukets Bank och har därefter varit i bankens tjänst i drygt 30 år. Något som satt sin prägel på lokalen. När Koncept Stockholm fick i uppdrag av Helio att förädla byggnaden till ett professionellt men öppet och avslappnat coworking-koncept låg utmaningen i att ta den formella lokalen in i 2020-talets flexibla arbetssätt. Resultatet – öppna arbetsytor och spektakulära mötesrum för 2 – 700 personer, med allt från eventlokaler till podcastrum.

– Lokalen var representativ men inte särskilt inbjudande. Vårt koncept handlade om att anpassa byggnadens struktur till den nya funktionen, en öppen och inbjudande verksamhet. Vi ville skapa en välkomnande, hotellinspirerad entré med mycket belysning inifrån och glaspartier utåt, säger Corina Bermúdez Casas, som tillsammans med teamet på Koncept Stockholm ansvarat för den interiöra gestaltningen i projektet.

Förstärka naturliga drag

Utgångspunkten var att arbeta med stora penseldrag och utnyttja lokalens befintliga kvaliteter. Originaldetaljer som stengolvet av gotländsk Hoburgkalksten har restaurerats och kompletterats med kalksten och trädetaljer i Oregon Pine.

Konferensrummen har utformats med hänsyn till byggnadens grundförutsättningar och istället för att motarbeta dessa har man valt att jobba efter byggnadens premisser. Mötesrummens olika tillgång till naturligt dagsljus är ett exempel på det, där de mörkare rummen under marknivå målats i mörka kulörer för att skapa en intim Chambre Séparée-känsla.

– I ett ikoniskt hus, med material som marmor, granit och paneler i Oregon Pine, var det självklart för oss att fokusera på att bevara och förädla, förklarar Corina Bermúdez Casas.

Internationell känsla

Helios ambition var att skapa en coworking-arena för såväl unga som väletablerade företag. En plats där människor från olika branscher kunde mötas, nätverka och skapa affärsnytta. För att lyckas med designen utgick Koncept Stockholm från de tre ledorden community, ateljé och internationell, under arbetets gång.

– Det är en plats för möten mellan människor och olika personligheter med ett kreativt fokus där vi bland annat hämtat inspiration från modevärlden. Den internationella känslan har också varit viktig då den säger mycket om den professionalism som finns i huset, förklarar Corina Bermúdez Casas.

Coworking har ökat i popularitet de senaste åren. En av anledningarna är det allt större behovet av flexibla lösningar och tillgänglighet.

– Det ska vara enkelt att välja rätt plats för uppgiften. Hos Helio på GT30 finns stora arbetsytor med inredning som stödjer kreativa samarbeten så väl som möjligheten till enskilda möten och koncentrerat arbete på avskärmade platser, säger Conny Nilsson, säljare och projektledare på Input interiör som levererat inredningen till projektet.