Domstolsverket

Öppna arbetsplatser kompletteras med flertalet tysta rum för den som behöver dra sig undan.

Med flexibla, öppna kontorsytor och kompletterande tysta rum har Domstolsverket skapat en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

Domstolsverkets medarbetare i Stockholm är samlade under ett tak på Torsgatan 11, tillsammans med utbildningslokaler och flexarbetsplatser för tillresta medarbetare från andra delar av landet. Med en ändamålsenlig arbetsplats kan myndigheten bättre uppfylla sitt arbetsmiljöansvar gentemot medarbetarna.

Input interiör fick uppdraget att samordna, montera och leverera all ny inredning samt hjälpa till med flytt och montering av befintliga möbler.

Föregår med gott exempel

– Vår ambition är att bygga mer flexibla kontorsytor inom Domstolarna och då måste vi själva föregå med gott exempel. Det var många medarbetare som var oroliga inför förändringen, men nu har vi lyckats skapa en bra arbetsmiljö där alla sitter öppet. Som komplement har vi flera tysta rum där man kan dra sig undan för telefonsamtal och besök samt fyra bra konferensrum i nära anslutning”, säger Pia Bäck på Domstolsverket.