Vi formar framtidens återbrukserbjudanden

I Sverige produceras årligen möbler för ca 23 miljarder SEK, där en fjärdedel består av kontorsmöbler. Produktionen beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Samtidigt kasseras mycket inredning långt innan deras tekniska livslängd tagit slut. Input interiör förespråkar en ansvarsfull och medveten förnyelse och tar ett ansvar för att utveckla återbruk och en cirkulär andrahandsmarknad.

Input interiör har tillsammans med branschorgan, producenter, återförsäljare och forskare varit delaktiga i en rad projekt och grupperingar för att utveckla förutsättningar för en fungerande andrahandsmarknad för möbler. Bland annat genom det Vinnovafinansierade projektet ”Affärsmodellinnovationer för Cirkulära möbelflöden”.

Ambitionen är att insikterna från de olika projekten tillsammans med den erfarenhet och kompetens vi samlat på oss från reella uppdrag genom åren ska bidra till att utveckla Input interiörs cirkulära kunderbjudande.

– Vanligtvis är det efterfrågan som styr utbudet av tjänster. Men i det här fallet ser vi det som vårt ansvar att vara proaktiva och erbjuda bra lösningar för kunder som vill arbeta med hållbar förnyelse. Därför har vi under många år genomfört stora projekt där återbruk stått för en betydande del, som till exempel Telias 7 200 kvadratmeter stora kontor i Luleå där cirka 80 procent av inredningen återbrukades, säger Marcus Berntson, Key Account Manager på Input interiör.

En teknisk lösning som bidragit till att utveckla cirkulära möbelflöden är Input interiörs Interior Management System. Lösningen kan genom RFID-teknik, en identitetsmärkning och scanning av produkter, underlätta inventering och samtidigt skapa den avancerade överblick som krävs för att återbruka inom ramen för kontorsprojekt med hundratusentals produkter. Märkningen bidrar till produktens spårbarhet och skapar förutsättningar för ett fortsatt liv på en andrahandsmarknad.

Med många fina återbruksprojekt i portfolion menar Marcus Berntson trots allt att det krävs mer för att den cirkulära andrahandsmarknaden ska kunna utvecklas ytterligare.

– En fråga vi fortsatt arbetar med, internt och i projektet ”Affärsmodellinnovationer för Cirkulära möbelflöden”, är produkters spårbarhet. Om vi ska kunna sätta en begagnad möbel, som från början inte ingår i vårt system, på en andrahandsmarknad måste vi veta att den uppfyller de krav som ställs i fråga om kvalitet och miljö. En effektiv branschövergripande begagnatmärkning som borgar för kvalitet på begagnade produkter skulle garanterat öka intresset ytterligare, säger Marcus Berntson och avslutar:

– Det har skett en stor utveckling på bara ett par år. Återbruks- och återvinningskrav i upphandlingar blir allt vanligare och det ställs höga krav på att leverantörer ska kunna erbjuda miljömärkta produkter. Kunden har dessutom en större förståelse för att återbruk inte nödvändigtvis blir billigare än nya möbler utan företagets, de anställdas och omvärldens inställning till och ansvar för miljö och hållbarhet har i högre grad blivit styrande.