Tre sätt att inreda behovsanpassat

Trender kommer och går. Bra lösningar består. Att enbart inreda efter vad som är trendigt håller sällan i längden. Utgå istället från er verksamhets specifika behov och uppsatta mål. Resultatet blir en inredning som både stödjer vardagen och utgör en plattform för måluppfyllelse. Inte sinkar och frustrerar.

Att inreda behovsanpassat är att inreda smart. Med ytor anpassade efter organisationens storlek, möbler som stödjer arbetssättet och en inredning som förtydligar varumärket går det att hålla nere kostnaderna och förhöja medarbetarnas produktivitet. Minska frånvaron och öka trivseln. Det gäller bara att veta hur. Här fördjupar vi oss i hur arbetsplatsens ytor kan se ut och fördelas för att optimera verksamheten.

Vi har delat upp arbetsplatsens yta i tre delar:

Traditionell arbetsyta såsom skrivbord, arbetsstolar och förvaring.
Informella mötesytor såsom korridorer, öppna ytor, printstationer och lounger.
Formella mötesytor såsom konferensrum, grupprum och fikarum.

 

Traditionella cellkontor

En klassisk layout där varje medarbetare har en avgränsad hemvist. Enskilda och delade kontorsrum med individuella arbetsplatser utgör den största ytan. Stora möjligheter finns för ostört, enskilt, enskilt arbete och att individanpassa arbetsplatsen. Här finns ofta gott om utrymme för personlig förvaring. Med smart planering, fönsterpartier och öppna dörrar blir det traditionella cellkontoret dynamiskt och välkomnande. Informella mötesytor är begränsade vilket minskar det spontana utbytet i korridorer och på fria ytor. Formella möten sker i fikarum, grupprum och konferensrum.

Kontor och näringsliv Traditionellt cellkontor

 

Öppet kontorslandskap

I det öppna kontorslandskapet är den enskilda arbetsplatsen central men utformningen öppnar upp för större flöden och samspråk mellan medarbetarna. Arbetsplatserna är placerade nära varandra och skärmväggar och ljudabsorbenter blir avgörande för att skapa en stimulerande men samtidigt rofylld arbetsmiljö. Färre väggar och mer öppna ytor öppnar upp för ett större flöde på arbetsplatsen och bjuder in till spontana möten – vid arbetsplatsen eller på öppna ytor. Det öppna kontorslandskapet ökar kommunikationen mellan medarbetare samtidigt som tryggheten i den egna hemvisten finns kvar.

Kontor och näringsliv Öppet kontorslandskap

 

Aktivitetsbaserat

I den aktivitetsbaserade layouten är det arbetsuppgifterna för stunder som avgör var, hur och med vem man arbetar. Kanske har medarbetarna en hemvist för det traditionella skrivbordsarbetet men den är ofta betydligt mindre till ytan. Hemvisten kan också plockas bort helt och medarbetarna väljer då för dagen, stunden eller projektet fritt bland en uppsjö av arbetsplatser. Ytorna för informella och formella möten utgör minst 50% av lokalen. Det skapar rum för flexibilitet och självklart utbyte mellan medarbetarna. Fler medarbetare får plats på en mindre yta och omorganisering blir enklare.

Kontor och näringsliv Aktivitetsbaserat

 

Hjälp på vägen?

Osäker på vilken arbetsyta som passar er? Kontakta oss för hjälp och rådgivning.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret