7 megatrender som påverkar framtidens skola

Skolan är ingen isolerad ö. Som allt annat påverkas den av samhällets krafter och de megatrender som långsamt tar form i världen. Sociala, ekonomiska, politiska, miljömässiga och tekniska förändringar är i ständig utveckling och inverkar på ett brett spann av områden. Så också skolan.

Digitalisering

Dagens elever ser tekniken som en självklarhet och förväntar sig en utbildning som är anpassad därefter. Utrustad med nya bärbara datorer, trådlöst nätverk och nya attityder flyttar undervisningen ut ur klassrummet.

Globalisering

Fokus har förflyttats från att handla om det lokala, regionala och nationella till att landa på en global nivå. Eleverna konkurrerar om studieplatser och jobb med unga från stora delar av världen.

Privatisering

Privatiseringen av skolor har ökat konkurrenskraften och fått marknadskrafter att göra entré i skolvärlden. I valet av utbildningsinstitution och arbetsplats blir de estetiska och känslomässiga värdena viktigare.

Kunskapsekonomi

Vi utbildar oss mer och mer och lever i en kunskaps- och tankeekonomi. När all information samtidigt finns tillgänglig online blir processandet av information och idé skapandet det centrala. Aktiviteter som sker i grupp snarare än individuellt.

Individualisering

Vi är alla olika. Med olika behov, ambitioner och förutsättningar. Framöver blir individanpassning mer regel än undantag. Nya generationer med nya attityder tar allt större plats och kräver att få påverka och ta ansvar.

Mångfald

För att förstå vår samtid blir det centralt att skapa team och utbyte med människor från olika kulturer, etniciteter och åldersgrupper. Både möjligheter och utmaningar växer när mångfalden i skola och arbetsliv ökar.

Ett hållbart samhälle

Klimathotet och drömmen om ett hållbart samhälle motiverar oss att bli mer resurssnåla. Att få ut mer av mindre blir centralt liksom flexibilitet, synergier och minskade lokalytor.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret