Hur blir återbruk ett självklart val?

Kalla det Greta-effekten, ett uppvaknande efter rekordsommaren för två år sedan eller sunt förnuft. För visst har vi tröttnat på slit och släng? Men vad krävs för att bryta mönster och handla hållbart? Input interiörs svar är medvetna val, spårbarhet och aktörer som banar väg för cirkulärt ägandeskap.

Det finns ett ökat intresse för att handla hållbart. Hela sju av tio konsumenter tycker att det är viktigt att möbler och inredning är framtagna med största möjliga hållbarhetsfokus, med hänsyn till natur, människor och miljö*. En siffra som ökat med drygt 10 procentenheter på bara två år.

En god trend som håller i sig

Det mest resurseffektiva sättet att bidra till minskad klimatpåverkan är att ta tillvara på det som redan finns. Något allt fler aktörer, både privata och offentliga, nu gör. Göteborgs Stad är en av dem. De arbetar aktivt för att öka andelen återbrukade möbler, nu genom ett nytt unikt ramavtal om återbruk med bland andra Input interiör.

Genom det nya ramavtalet kan Input interiör hjälpa Göteborgs Stad att renovera befintliga möbler, köpa in begagnad inredning och bistå med projektledning i återbruksprojekt.

– Vi vill öka andelen återbrukade möbler i Göteborgs Stad, men en stor flaskhals som det sällan pratas om är beställarnas perspektiv. Att beställa en begagnad möbel kräver mer kunskap och tid. Målet med det nya avtalet är att det ska kännas lika enkelt och tryggt att beställa återbrukade möbler som nya, säger Kim Lundqvist, Upphandlare på Göteborgs Stad.

Malmö Stad, Gävle kommun och en rad privata aktörer som SEB och Telia är några av Input interiörs kunder som följer liknande exempel och väljer att ta tillvara på de resurser som redan finns istället för att enbart handla nytt.

– Den förlegade bilden om att återbruk inte går att förena med estetiskt tilltalande miljöer har suddats ut. Se till exempel på projekt som Regionens Hus i Göteborg. Där är drygt 60 procent av projektets inredning återbrukad från regionens förvaltningar. Samtidigt är hela möbelkonceptet estetiskt hållbart och kommer att åldras med värdighet, säger Patrik Clavenstam som arbetar som hållbarhetsansvarig på Input interiör.

Det råder inga tvivel om att återbruk är en modern lösning i ropet. Men hur kan den hållbara trenden förvaltas och bli en självklar del av varje inredningsprojekt, även i framtiden?

 

 

Startar med medvetna val

Patrik Clavenstam menar att det finns förutsättningar för att lyckas skapa en storskalig cirkulär andrahandsmarknad för möbler och inredning, men att det till stor del handlar om att göra rätt från början.

– Kvalitetsmöbler går att reparera, renovera och har förutsättningar för ett långt liv. Vill företag eller offentliga aktörer arbeta långsiktigt och hållbart börjar arbetet med återbruk redan där.

Spårbarhet en förutsättning

För att sälja vidare en möbel på andrahandsmarknaden måste säljaren veta vad produkten innehåller, hur den är renoverad eller på annat sätt uppdaterad.

– För Input interiör som arbetar med avtal där krav på certifieringar och miljömärkningar tillhör vardagen kan det uppstå problem då en miljömärkt möbel inte per automatik behåller sin märkning i ett cirkulärt system. Kraven för märkningarna uppdateras löpande och har därför ett sista giltighetsdatum. Om en möbel renoveras kan det dessutom ha skett med material, till exempel textilier eller lacker, som inte uppfyller kraven för miljömärkningen. Därför behövs spårbarhet även i renoveringskedjan, förklarar Patrik och fortsätter:

– Frågan om spårbarhet är en av de främsta anledningarna till att det historiskt sett har varit svårt att skapa en andrahandsmarknad för möbler. Men med hjälp av Input interiörs system Interior Management System vill vi genom en unik ID-märkning av möbler möjliggöra en bred cirkulär möbelmarknad, säger Patrik Clavenstam.

*Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2018