En trygg arbetsplats

Det här är en guide som på ett enkelt sätt tipsar om hur ökade hygieninsatser, distansering och avskärmning på arbetsplatsen kan bidra till en säker arbetsmiljö och minskad smittspridning av Covid-19.

De senaste månaderna har inte lämnat någon opåverkad. Covid-19 är först och främst en mänsklig tragedi som utvecklats till en ekonomisk kris. Situationen har påverkat oss alla och delar av vår vardag som vi tagit för givet som umgänge och rörelsefrihet har begränsats.

För många har myndigheternas riktlinjer om social distansering lett till en ökad andel distansarbete. Andra har arbetat under nya förhållanden och riktlinjer på sina arbetsplatser.

Oavsett om er organisation redan arbetar på plats eller just nu planerar att återvända är det viktigt att känna såväl fysisk som psykisk trygghet i den nya arbetsvardagen. Därför vill Input interiör bjuda på några tips om hur ni med enkla medel kan skapa en trygg miljö på arbetsplatsen.

Distansarbete – säker på jobbet och hemma

Under krisens inledande månader är det många som har arbetat hemifrån. Några på heltid, andra under utvalda dagar. Genom ett ökat distansarbete har risken för smittspridning minskat. Både bland dem som suttit hemma och bland dem som jobbat vidare på en arbetsplats med minskad personaltäthet. Ingen vet med säkerhet hur länge viruset kommer att kräva dessa uppoffringar av oss i samhället – kanske kan er arbetsplats ha en fortsatt generös inställning till distansarbete?

För de som arbetar i hemmet under längre perioder är det viktigt med en fungerande vardag. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för de anställdas arbetsmiljö, även på distans, men i en annorlunda situation som ingen kunnat förutse är det viktigt att alla tar ansvar för att lyfta problem, risker och möjliga förbättringar.

Saknar era medarbetare rätt förutsättningar för ett välfungerande distansarbete? Tveka inte att kontakta Input interiör för guidning och kunskap i ämnet. Missa inte heller våra kampanjerbjudanden för hemmakontoret.

Rent och tryggt – rutiner för en renare arbetsplats

Att hålla en god hygien på arbetsplatsen är a och o för att minska risken för smittspridning. Alla medarbetare har rätt att känna sig trygga, såväl fysiskt som känslomässigt. Se till att alla har tillgång till de resurser som krävs för att hålla en god handhygien och informera om myndigheternas och era egna riktlinjer i krisen.

Vi lär hela tiden av den nya situationen och tar med oss erfarenheter som kan stärka våra organisationer i framtiden. På Input interiör har vi bland annat kunskap om tåliga material, antibakteriella tyger och ytskikt som lämpar sig väl för daglig rengöring. Frågor som tidigare varit av högsta prioritet inom vård och omsorg har nu fått ökad betydelse i andra miljöer.

Input interiör har den kunskap som krävs för att guida er till en miljö där hygienkrav och säkerhet står högt på agendan.

Håll avstånd – och visa omtanke

För att minska risken för smittspridning rekommenderar myndigheterna att hålla lite mer än en armlängds avstånd till andra människor. Social distansiering har snabbt blivit en etablerad ståndpunkt som hela samhället måste förhålla sig till. Både i det privata livet som på arbetsplatsen. För att upprätthålla avståndet på arbetsplatsen kan det innebära att en del förändringar och justeringar måste genomföras.

Input interiör har erfarenhet och kan rådgöra och hjälpa till med ommöbleringar. Mycket kan göras genom mindre insatser.

Skärma av – för en trygg arbetsplats

Att social distansering är en nyckelfaktor för att undvika smittspridning står klart. Distansarbete och ommöbleringar är goda åtgärder som gör skillnad. Tyvärr finns inte den möjligheten för alla. Orsakerna kan vara många, som ett begränsat utrymme eller en arbetsplats som inte går att arrangera om.

Input interiör har lång erfarenhet av att skapa personligt utrymme och avskärmning, något som kan gynna arbetsmiljön även efter att krisen lagt sig.

Kom ihåg att myndigheternas riktlinjer uppdateras kontinuerligt. För en trygg arbetsmiljö – håll er uppdaterade.

Tveka inte att kontakta Input interiör om ni har frågor eller funderingar. Vi ser över er arbetsplats och föreslår lämpliga åtgärder för en trygg och säker vardag.