Post corona − vad tar vi med oss?

Bortom sin uppenbart mörka kontext har pandemin fört med sig både för- och nackdelar för såväl arbetslivet som arbetsplatsen, som under en kort och intensiv period förändrats drastiskt. Under månader av distansering, digitalisering och hemarbete har vi arbetat vidare och anpassat oss. Men inte utan att slänga längtansfulla blickar åt det som varit med fysiska möten, social interaktion och fikaraster.

”Ett par veckor, kanske månader. Men efter sommaren är vi nog tillbaka i alla fall.” Ni känner igen tankegångarna? När pandemin väl var ett faktum var vi många som hoppades på en snabb återhämtning. Idag är vi allt för väl medvetna om att vår vilja och längtan inte styr över pandemins tidsramar. Det vi trodde var korta anpassningar i vardagen har blivit det nya normala och något som många experter förutspår kommer att dröja kvar och påverka vårt arbetsliv långt efter massvaccinationer och en säkrare tillvaro.

Så vilka lärdomar har pandemin fört med sig? Vad kan vi dra nytta av för att faktiskt skapa bättre arbetsplatser och offentliga miljöer i framtiden?

Distansarbete – Här för att stanna?

För att hantera smittspridningen av Covid-19 rekommenderade myndigheter redan tidigt våren 2020 hemarbete – något många företag tog fasta på. En drastisk omställning i arbetslivet, som inte tidigare ägt rum i modern tid. Enligt statistik från SCB arbetade drygt en tredjedel av befolkningen hemifrån i någon utsträckning under hösten. Några månader tidigare var siffran ännu högre.

– Coronapandemin har helt klart inneburit en förändring för både kontorsarbetsplatsen, medarbetare och arbetsgivare. Många har uppskattat att arbeta hemifrån och ser fördelar med att göra så fortsättningsvis också. Med det har vi sett av en ökad efterfrågan på hemarbetsplatser i hela Norden och har hittills levererat närmare 10 000 arbetsplatser till våra kunders anställda, berättar Mille Milehem, COO på Input interiör.

Det är främst ergonomiska och sköna arbetsstolar och höj- och sänkbara skrivbord som efterfrågas till hemmakontoret, men också belysning och ergonomiska ståmattor. Kvalitativa, nätta produkter som fungerar i en hemmiljö där kvadratmeterna är begränsade. Det nödvändigaste för att medarbetare ska kunna arbeta hemma under längre perioder utan att riskera obehagliga effekter av dåliga ergonomiska arbetsställningar.

En del företag har också beställt möbler till sina anställda som de redan nu har planerat att flytta över till kontoret så snart Coronapandemin är över.

– Investeringarna visar att många arbetsgivare tar arbetsmiljöfrågan på stort allvar, vilket är glädjande. Det är också ett tecken på att distansarbete med stor sannolikhet kommer att fortsätta i ökad utsträckning på många företag efter pandemin, säger Mille Milehem och fortsätter.

– Men jag tror inte att kontoret har spelat ut sin roll på sikt. Det är fortfarande i det personliga mötet idéer uppstår och kreativa processer sker. Dessutom tror jag att många saknar gemenskapen med kollegor. Min gissning är att vi kommer att se en kombination av kontors- och distansarbete vilket troligtvis kommer bidra till anpassningar av befintliga lokaler för många företag och organisationer.

På arbetsplatsen lever nyfunna tankar om distans och avskärmning kvar. Det handlar om nya rutiner för intern infrastruktur och restriktioner för hur många som till exempel får vistas i mindre utrymmen samtidigt. Som vid matplatser eller i konferensrum. Enkla förändringar i hur arbetsplatser arrangeras kan också leva vidare, som att öka avstånd mellan platserna och att sitta i nittio graders vinkel istället för mitt emot varandra. I lägen där det inte finns möjlighet att öka avstånd kommer avskärmning att bli en viktig fråga. Det finns redan nu flera diskreta alternativ till avskärmning som kompletterar befintliga produkter på marknaden.

Rent, fräscht och tryggt

En annan följd av pandemin är den ökade osäkerhet människor känner i offentliga miljöer. För att medarbetare och besökare ska känna sig trygga, känslomässigt och fysiskt, kommer ett fräscht intryck av lokaler och interiörer att vara avgörande.

– Det har varit ett stort fokus på hygien sedan pandemin slog till. Att lokaler och interiörer är hygieniska och rena, och ser fräscha ut kommer att vara viktigt för att offentliga miljöer ska upplevas trygga. Här är rekonditionering, enkla insatser som möbeltvätt och impregnering av textiler ett bra alternativ för att fräscha upp befintlig inredning. Något som också förlänger möblernas livslängd och går hand i hand med ett ökat fokus på hållbara och klimatsmarta val. Det tror jag mycket på, säger Mille Milehem.

Han menar att detaljer som länge varit självklara inom området vård och omsorg, som till exempel tåliga materialval som klarar av daglig rengöring, kan komma att uppmärksammas i andra miljöer. Och att antibakteriella ytor och tyger kan bli intressant för en större publik.

– Jag tror visserligen att mycket kommer att återgå till vardag, men med en del förändringar och justeringar. Och oavsett hur mycket vi längtar efter att allt ska vara över får vi inte missa att plocka med oss de erfarenheter från Coronapandemin som på sikt kan hjälpa oss att förbättra offentliga miljöer.