Framtidens klassrum

I takt med skolans utveckling förändras också behoven. Vilka krav måste inredningen i framtidens skola möta och vilka funktioner ska den stödja?

Allt större fokus läggs på skolans lärmiljö, det vill säga omgivningen som ska stödja individuella behov hos såväl elever som pedagoger. I framtidens klassrum ger det traditionella klassrummet plats åt, eller kombineras med, nya ytor där flexibel möblering och behovsanpassade inredningslösningar är i fokus.
Grunden för lärmiljöerna har sitt ursprung i olika situationstyper från vilka undervisning bedrivits i tusentals år. I modern tappning hjälper de till att anpassa undervisning och inredning efter varje elevs behov, ambitioner och förutsättningar. De fem situationstyperna; Scenen, Labbet, Grottan, Lägerelden och Vattenhålet kan var för sig eller tillsammans ingå i framtidens skola.

 

Scenen

 

Scenen

Den mest traditionella och klassiska formen av undervisning där personen från scenen är den som når ut, berör och påverkar sin publik. För presentation, genomgång och föreläsning.

 

Labbet

 

Labbet

Genom praktiska moment får eleven möjlighet att själv prova, experimentera och skapa. En plats för innovation, kreativitet och uppfinningsförmåga. En utforskande miljö för både individuellt arbete och arbete i grupp.

 

Grottan

 

Grottan

En avgränsad plats för koncentration och enskilt arbete. Med minskade syn- och ljudintryck skapas förutsättningar för koncentration, reflektion och analys.

 

Lägerelden

 

Lägerelden

Platsen som speglar en tusenårig tradition av att samlas för att lyssna till berättelser och historier som för vår kunskap och kultur vidare. En plats för möten, diskussion och reflektion samt samarbeten och fördjupning i mindre grupper.

 

Vattenhålet

 

Vattenhålet

En interagerande och social samlingsplats där dialogen är i fokus. En plats för livliga samtal, frågor och informationsutbyten. Vid vattenhålet agerar alla deltagare lärare och elev.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret