Trädgårdarna

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarnas utformning grundar sig i forskning om miljöpsykologi och gröna miljöers betydelse för välmående. Här omges boende av en variationsrik inne- och utemiljö som främjar både integration, aktivitet och rörelse.

– Vi har tagit fasta på det som är friskt. Självständighet, att kunna röra sig fritt i gröna miljöer inger lugn och en ökad upplevelse av hälsa, säger Linda Björn från Marge Arkitekter.

På uppdrag av Örebro Kommun och i samarbete med Land Landskapsarkitekter och Input interiör har de färdigställt ett modernt vård- och omsorgsboende i utkanten av Örebro. Omgiven av öppna ytor tar den stora tvåvåningsbyggnaden för sig av platsen. Fasaden har plockat upp naturens gröna och gula nyanser i ett iögonfallande korsstyngsmönster.

– Det finns planer på att exploatera närliggande mark men ingen vet säkert hur det kommer att se ut. För att skapa kvalitativa utomhusmiljöer oberoende av omgivningens planer växte en klosterlik tanke fram om trygga, lummiga innegårdar dit de boende själva skulle kunna ta sig, säger Alf Orvesten på Land Landskapsarkitekter.

Uterum för alla

Idén resulterade i tre innegårdar designade för att motsvara de boendes varierade behov av intryck och aktivitet. Den minsta gården är en lugn och stilla miljö. Här kan de boendes njuta av växtlighet, promenader längst den mjuka barkgången och porlande vatten som lockar till sig insekter och fågelliv.

Den mellanstora gården blandar ytor för fest och stora sällskap med lugna vrår. Mellan två av byggnaderna finns den största och mest aktiva gården i anslutning till restaurangen. Här står integration och aktivitet i centrum och de boende har tillgång till utegym, plats för gymnastik och yoga, krocketspel och platser för umgänge.

Mötesplatser och aktiva rum

Inne- och utemiljö samspelar och även rummen är utformade för att bidra till aktivitet och stimulans.

– Det kändes jätteviktigt för oss att få bort institutionskänslan och vi arbetade aktivt för att undvika traditionella dubbelsidiga korridorer. Lägenheterna vänder sig istället mot gemensamma utrymmen så att de boende kan höra andra människor och känna dofter från köket, säger Linda Björn och fortsätter:

– Inredningen är variationsrik för att påminna om en hemmiljö. Vi har plockat upp grönt och gult från fasaden och låter de varma trämaterialen återkomma även i interiören. Integration handlar om att få de som bor i huset att känna sig delaktiga. Det ska finnas ytor att mötas på och aktiva rum med stor variation för en meningsfull vardag.

– I entrén har vi medvetet skapat en informell mötesplats i anslutning till personalrum, restaurang och varumottagning. Där är det alltid liv och rörelse. Det har blivit ett populärt ställe som bidrar till integrationen på ett naturligt sätt. Den vackra vinterträdgården fungerar likadant. Från början fanns det inget dokumenterat behov av dessa rum men med facit i hand utnyttjas de till fullo, vilket känns jätteroligt, avslutar Linda Björn.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret