Psykiatrins Hus

Varje våningsplan rymmer avdelningar för forskning, utbildning, sluten- och öppenvård, istället för att som traditionellt dela upp verksamheterna i olika byggnader.

Med patienten i fokus och öppenhet samt integration som centrala värden bidrar Psykiatrins hus till att avdramatisera psykisk sjukdom.

Psykiatrins hus i Uppsala är en läkande plats som inte alls ser ut som ett sjukhus, vilket också är tanken. Hit söker sig årligen 14 000 patienter och ungefär 500 anställda. Huset är en del av Akademiska sjukhuset och rymmer heldygnsavdelningar, öppenvårdsmottagningar, akutmottagning, konferens-, forsknings- och utbildningslokaler samt bibliotek och restaurang.

”Växande rum”

I projektets inledning utlystes en arkitekttävling som Tengbom vann genom förslaget ”Växande rum”. Indicum inredningsarkitekter står i sin tur bakom inredningskonceptet som Input interiör upphandlat, samordnat och levererat.