Helsingborgs Lasarett

För att möta framtidens krav på modern och tillgänglig vård rustar Helsingborgs Lasarett upp sina lokaler och bygger ut. Resultatet blir ljusa vårdavdelningar med fokus på förbättrad vård och flexibilitet.

Först att flytta in i de nyrenoverade lokalerna på lasarettet är ögonmottagningen; en av de mest verksamma mottagningarna med cirka 200 vårdsökande patienter varje dag. Lokalerna har gestaltats utifrån både patienternas och personalens behov, bland annat har stora glaspartier installerats som släpper in mycket ljus.
– Ögonmottagningen ligger högt upp i huset och har en fantastisk utsikt som vi ville ta vara på. Utblickarna och dagsljuset som flödar in gör det mycket lättare att orientera sig, säger Anna Hjorth, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

Färgstarka lösningar

Planlösningen har också förbättrats. Tidigare fanns bara ett stort väntrum som användes av hela mottagningen. Nu finns flera mindre väntrum i anslutning till undersökningsrummen vilket underlättar för både patienter och personal. Material och färger är genomgående ljusa och inredningen har inslag av askfanér. Färgsättningen har också spelat en avgörande roll för utformningen av ögonmottagningen – olika kulörer blir tydliga kommunikatörer för den som söker vård.

– Vi har haft ett genomgående tänk kring färgsättningen för att underlätta orienteringen. Mörka dörrar står i tydlig kontrast till de ljusa väggarna så att personer med nedsatt syn kan urskilja dem. Golven på alla kommunikationsstråk har fått en mörkare grå färg och golven i undersökningsrummen en ljusare färg. Väntrummen är också målade i speciella kulörer. Färgen orange signalerar expedition och att där finns personal på plats som kan svara på frågor och informera, berättar Anna Hjorth.

Möbler för framtida behov

Både lokalerna och inredningen har utformats med tanken att de ska kunna förändras över tid och anpassas till framtidens vårdbehov och arbetssätt. Input interiör har levererat all inredning förutom sjukhussängar till mottagningen.

– Vi är vana vid att leverera behovsanpassat och kunna möta olika typer av krav. Särskilt sektorn inom vård och omsorg har ofta specifika krav som vi måste tillmötesgå, till exempel att all inredning ska vara spritbar och avtorkningsbar. I det här projektet var också tanken att möbleringen ska vara en del i ett långsiktigt hållbart tänk och ska därför kunna flyttas med vid omorganiseringar och passa in, säger Chriss Vourdouka, säljare och projektledare på Input interiör Helsingborg.

Det befintliga sjukhuset renoveras etappvis samtidigt som en helt ny byggnad kommer att byggas. 2025 beräknas hela ombyggnaden av Helsingborgs sjukhusområde vara färdig.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret