Närhälsan Kongahälla

Underreden till väldigt många arbetsbord har återanvänts, byggts om och kompletterats med nya skivor.

På tredje våning i Kongahälla Center i Kungälv har flera verksamheter samlokaliserats för att skapa ett lättillgängligt Hälsocenter mitt i gallerians kundstråk.

Här har Närhälsan med Vårdcentral och Rehabilitering samlokaliserats med Barnavårdscentral, Barnmorske- och Ungdomsmottagning samt Habilitering och Hälsa för att utnyttja synergieffekter och öka samverkan mellan verksamheterna. Med skilda målgrupper har det varit centralt att hitta en balans mellan vilka utrymmen som kan nyttjas gemensamt och vilka som kräver en mer specifik utformning för att uppfylla syfte och funktion.

– På den nya mottagningen arbetar man aktivitetsbaserat. För Habilitering och Hälsa innebär det att vi samanvänder lokaler som i sin karaktär kan utnyttjas av fler verksamheter. Vi vill inte låsa upp rum till en och samma funktion utan har arbetat fram en bas i rummet, dit du plockar med dig aktiviteten. Många av Vårdcentralens rum ska också kunna utnyttjas av Rehab, förklarar Nilla Berko, inredningsarkitekt på Abako Arkitekter som tagit fram vision och inredningskoncept för Närhälsan i Kongahälla Center.

Med naturen som tema

Temat älven binder samman de olika verksamheterna. Genom att plocka in naturen skapas lugn och harmoni som bidrar till ett värdigt och professionellt intryck. Jordnära, dova och brända toner återkommer i den gemensamma kulörpaletten. För att det ska vara enkelt att orientera sig görs nedslag i temat som bland annat blir tydliga i mottagningarnas väntrum där det drar iväg åt olika håll.

– I väntrummen syns anpassningen efter målgrupperna tydligast. BVC som främst vänder sig till barn har till exempel temat livet under vatten. De utmanar sin miljö på ett annat sätt än vuxna, vilket gör att den måste utformas därefter. Det gäller att se miljön från deras perspektiv. Att uppmuntra till lek och stödja deras sätt att vänta med möbler i olika höjd och setup – så att de kan stå, sitta eller kanske ligga om det passar bäst, säger Nilla Berko.

För att besökaren ska få med sig ett gott första intryck vidare i vårdbesöket har stort fokus lagts på de publika zonerna som personen först möts av. Som receptionen i Hälsocentret och väntrummen. I de utrymmen det fungerar med hänsyn till hygienkrav har textiler skapat en ombonad och trygg känsla genom textila fondväggar och klädda möbler.

Höga miljökrav och återbruk

Västra Götalandsregionen har som uppdragsgivare i projektet ställt höga miljökrav som bland annat resulterat i en stor andel återbrukade möbler. Input interiör som står bakom leverans och montering i projektet har även varit med och hanterat återbruket och levererat de omklädda möblerna till Närhälsan i Kongahälla.

– Underreden till väldigt många arbetsbord har återanvänts, byggts om och kompletterats med nya skivor. Soffor som jag tidigare levererat till verksamheterna har byggts om och fått följa med till Kongahälla Hälsocenter, vilket känns bra. Intresset för återbruk av möbler har öka stort de senaste åren, säger Stina Ek, projektledare på Input interiör.

En av utmaningarna i återbruksprojekt är enligt Nilla Berko att det nya och gamla ska harmonisera.

– När vi satt möbelplaneringen och var säkra på projektets behov genomfördes en inventering för att se vilka möbler som kunde återanvändas direkt och vad som behövde åtgärdas. Vid återbruk handlar det om att det om att hitta balans och harmoni. Det är lite som att lägga puzzel, samla möbler i grupper så att det inte känns splittrat och använd det som diffar mer mot omgivningen i avskilda rum, här hittade vi en bra kompromiss utan att tappa helheten.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret