Inventera smartare med Greenified Inventory

Vid flytt eller omorganisering är det värdefullt att ha kontroll på inredningen. Med det nya inventeringsverktyget Greenified Inventory skapas en total överblick över det befintliga inventariet – och förutsättningar att spara både tid och pengar.

Det finns en tendens att större förändringar på arbetsplatsen kan bli både tids- och resurskrävande. Med rätt verktyg går det att minimera förarbetet och genomförandet. Greenified Inventory är ett nytt inventeringssystem som samlar all den befintliga inredningen på en digital plattform.

Hur fungerar systemet?

Alla produkter märks med QR-/RFID-etiketter som skannas via en smartphone och registreras i en webbplattform. När inventeringen är genomförd finns produkterna tillgängliga i webbplattformen där det är möjligt att planera för:

– Återanvändning av produkterna i nya lokaler
– Omplaceringar inom organisationen
– Intern försäljning
– Underhåll och rekonditionering
– Försäljning av produkter som inte längre används

– Greenified Inventory skapar rätt förutsättningar för att återbruka inredning, minimera onödiga inköp och planera för rekonditionering. I praktiken blir det ett verktyg som gör att företag och organisationer kan minska sitt klimatavtryck vid flytt och omorganisationer, säger Klara Mannrolin, Business Area Manager Greenified.