Formar framtiden med 3D

I en cirkulär affärsmodell som startar i återvunna material producerar Sculptur hållbara möbler med morgondagens teknik.

Sculpturs verksamhet för tanken till en av alla futuristiska 80-talsfilmer om en högteknologisk och intelligent framtid. Men till skillnad från de klassiska inslagen med flygande bilar finns det både verklighetsförankring och en hållbarhetstanke med Sculpturs möbler. Den 3D teknik de använder för att producera möbler används också för att skapa allt från byggnader till mat och mänskliga kroppsdelar.

Print-on-demand

3D-printern som skriver ut fåtöljen Reform, Sculpturs lounge chair, finns i Karlshamn men tar just nu en paus från möbelproduktionen för att istället tillverka visir till sjukvården under pågående Coronakris.

– Korta ställtider är en av fördelarna med tekniken. Det är bara att skicka in en ny ritning och säga åt roboten vad den ska göra. Genom print-on-demand kan vi skriva ut en stol på under två timmar. Det behövs inga lager och omkostnader och leveranstider kan kapas, säger Måns Broman, designer och marketing director på Sculptur.

Mycket mer än en kul grej

Sculptur erbjuder mer än en spännande produktionsteknik. När andra företag pratar om att tänka hållbart och att i framtiden ställa om från en linjär till cirkulär affärsmodell är Sculptur redan där.

– Hela vår affärsidé är cirkulär. Möblerna tillverkas av återvunnet material från till exempel gammal bilinredning och uppsamlade fiskenät eller plast från våra hav. Saker som de flesta skulle avfärda som skräp, säger Måns Broman.

Materialet mals ner till en pelletsliknande massa som roboten sedan använder för att bygga upp utskriften genom en lager på lager teknik. Kring materialets exakta sammansättning är Måns Broman en aning hemlighetsfull, men att den är hållbar står klart.

– Jag kan med säkerhet säga att våra produkter kan återvinnas i nästintill oändligheten.

 

 

Panta mera som en förebild

För att öka incitamentet till att faktiskt återvinna möblerna när de inte längre fyller en funktion har Sculptur infört ett pantsystem. Vid produktion märks varje möbel med en unik QR-kod. Koden uppger produktens materialsammansättning vilket möjliggör spårbarhet och en effektiv återvinningsprocess.

– Pantsystemet med PET-flaskor fungerar väldigt bra och är en källa till inspiration. De är vad vi vill vara för möbler. Vi tror att pantsystemet kan vara användbart vid tillfällen där inredning används temporärt, som till exempel vid mässor eller tillfälliga pop-ups. Möblerna kan användas i några veckor för att sedan lämnas tillbaka. Kortsiktig konsumtion utan att belasta miljön i en cirkulär process, säger Måns Broman.

En teknik i sin linda

Bortsett från transporten av möblerna är det en ren produktion utan spillmaterial. Men tekniken är fortfarande i sin linda och med hopp om en fortsatt utveckling ser de stora möjligheter att även kunna bidra till minskade transporter i framtiden.

– Tekniken är helt ny och har inte nått sin fulla potential. I framtiden kommer den att kunna bidra till färre transporter, inom flera branscher. En produkt kommer inte att vara knuten till en viss fabrik eller produktionsanläggning utan kan tillverkas var som helst i världen där det finns tillgång till en 3D-printer. Det krävs såklart ett jobb för att ställa om men det är dit vi är på väg. Om du frågar mig, avslutar Måns Broman.