Välkommen till framtidens skola

På Runnerydsskolan i Nässjö välkomnades eleverna till en hösttermin i nya lokaler. Här ska en aktivitetsbaserad lärmiljö med flexibilitet och valmöjligheter i fokus stödja skolans pedagogik, istället för att begränsa den.

Det första spadtaget togs i januari 2016. Sedan dess har Runnerydsskolan genomgått en stor förändring. Om- och tillbyggnaden av skolan kommer att vara helt klar först 2018, då med kapacitet att ta emot 600 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Men redan nu har eleverna flyttat in i de nya lokalerna, som på många sätt skiljer sig från den skolmiljö de allra flesta av oss skulle känna igen.

– Ett av målen med den nya skolan är att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas, samt att skapa nya mötesplatser där sociala färdigheter kan utvecklas. Inredningen är förankrad i satsningen Framtidens skola och det känns bra att kunna erbjuda något nytt. Något annat än traditionella bänkar och stolar, säger Jessika Franzén, rektor år F-3 på Runnerydsskolan.

Landskap i rummet

Det är en så kallad aktivitetsbaserad lärmiljö som introducerats. Möblerna ska inspirera till kulturella utbyten som främjar mångfalden bland elever och lärare. Navet i inredningen är flexibilitet och valmöjlighet. Här kan man sitta för sig själv eller jobba i grupp. Stå och jobba, sitta i barhöjd eller sjunka ner i en soffa.

– Klassrummens inredning får formen av ett landskap i olika höjder. Vilket gör att man får både akustiskt och visuellt skydd från andra och kan skapa rum i rummet. Elever som har behov av att arbeta i en speciell miljö eller arbetsplats behöver inte sitta mer annorlunda än någon annan, säger Joakim Wahlstedt på Input interiör i Jönköping som projektlett och levererat inredningen till Runnerydsskolan, och fortsätter:

– I den här typen av lärmiljö blir det tillåtet att röra sig vilket innebär att hjärnan aktiveras och stimuleras. Det blir också en ergonomisk aspekt i det, då vi brukar säga att nästa ställning är den bästa. Den största farhågan innan man börjar arbeta i miljöer som dessa är att det ska bli rörigt, men mina erfarenheter säger att det blir precis tvärtom.

Stödjer pedagogiken

Inredningen bidrar till en differentierad undervisning där det finns möjligheter att arbeta i de funktioner som lärandet kräver. Hela klassen kan samlas i en del av rummet, men det finns också möjlighet att söka sig till en plats där man får vara i fred och jobba ostört, i klassrummet eller kanske i korridoren.

– Det senaste århundradet har skolan modifierats drastiskt. Synen på kunskap, pedagogik, och utmaningar har förändrats. Samtidigt ser våra skolmiljöer i princip likadana ut – med läraren längst fram i katedern och eleverna i bänkrader. Lite krasst. Vuxnas arbetsplatser har förändrats så varför skulle inte skolan också kunna utvecklas, säger Joakim Wahlstedt, och avslutar:

– Möbleringen har för avsikt att stödja skolans pedagogik istället för att begränsa den.

Läs mer och se bilder från projektet.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret