Kulturhistoriska Bergen rådhus återinvigt

Efter nästan fyra år av omfattande renoveringar har Bergen rådhus återigen öppnat för den politiska och administrativa ledningen. Med hjälp av tidstypiska detaljer och material har en unik känsla bevarats i den kulturhistoriska byggnaden.

1953 vann Erling Viksjø arkitekttävlingen för ett nytt rådhus i Bergen med ett bidrag i stilen brutalism. Drygt 20 år senare stod byggnaden klar med en fasad av arkitektens patenterade naturbetong. Samma stil och material som användes för den tidigare regeringsbyggnaden Y-blocket i Oslo.

När det upptäcktes att huset drabbats av korrosion fick samtliga medarbetare flytta ut på dagen och fördelas mellan olika kommunala verksamheter. Efter omfattande renoveringar har byggnadens livslängd nu förlängts med ytterligare 50 år.

–  Alla medarbetare fick lämna byggnaden så fort bristerna upptäcktes och diskussioner inleddes för att utreda om rådhuset skulle ersättas eller renoveras. På grund av de miljömässiga fördelarna och det stora historiska värdet i huset så renoverades både exteriör och interiör, i stället för att bygga nytt, berättar Mette Gjerde, specialrådgivare på Bergen kommun.

 

 

 

För att bevara stilen har Erling Viksjøs patenterade naturbetong som användes för originalhuset återanvänts. Inredningskonceptet, som är utvecklat av LINK arkitektur, är framtaget för att förmedla ett samtida uttryck.

– Inredningen är inspirerad av 60-talets skandinaviska design, samtidigt som det finns inslag av modern formgivning. Stilen är avskalad i linje med den strama byggnaden och de lösningar som Erling Viksjø själv utvecklade. Sammanslagningen av nutid och den tidiga byggnadsepoken vill vi föra vidare i möblerna, berättar ansvarig inredningsarkitekt Ingeborg Hopland Nestås, och fortsätter:

– Kulörerna som återkommer i huset anspelar på den period då rådhuset först byggdes. Det är främst lugna och harmoniska färger på väggar, i möbeltyger och textilier, vilket skapar en helhet. Det som skiljer sig från originalet är hur färgerna är arrangerade på de olika våningsplanen, säger Ingeborg Hopland Nestås.

 

 

För politikerna och tjänstemännen som arbetar i huset markerar inflyttningen en tid med ett nytt arbetsplatskoncept.

– Genom att implementera ett aktivitetsbaserat kontorslandskap har vi skapat fler samarbetsytor och uteslutit isolerade kontor. Vi gjorde mätningar utifrån närvarofrekvens och hur medarbetarna önskar att arbeta. Baserat på dessa utformade vi arbetsplatser för 80 procent av personalstyrkans storlek. Det gjorde att vi nu kan välkomna ytterligare 150 kollegor till rådhuset, fortsätter Mette Gjerde.

På den nya arbetsplatsen har mötesrummen fått namn efter gamla och befintliga postkontor i Bergen, fördelat i storleksordning efter antalet invånare i distrikten. Input interiör har agerat helhetsleverantör av inredning i projektet och utrustat såväl arbetsplatser och konferensrum som kafeteria och sociala ytor.

– I och med husets kulturella värde har vi, till stor del, fokuserat på att förvalta den historia som finns. Arbetsplatserna och konferensrummen är däremot beräknade på dagens behov och arbetssituationer. Det har inneburit en ständig balansgång i att förverkliga en modern arbetsplats och samtidigt ta hänsyn till tidigare utformning på ett naturligt sätt, avslutar projektledare Anne Nordvik från Input interiör.