Input interiör levererar till Linköpings stora vårdsatsning

Nya Tinnerbäckshuset – en del av Framtidens Universitetssjukhus i Linköping samlar verksamheter inom psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Under vintern levererar Input interiör både kvalitativ och specialanpassad inredningen till den första etappen som står klart i början av 2021.

Nya Tinnebäckshuset samlar Linköpings psykiatrivård för bättre samverkan. Vuxen- och barnpsykiatrin, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning, som tidigare varit utspridd över sjukhusområdet och runt om i Linköping, kommer nu att bedrivas i en och samma moderna och trivsamma miljö för både patienter och vårdgivare.

När Tinnerbäckshuset står klart blir det en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Ett så kallat passivhus som har lägsta behov av köpt värme, el och kyla. Solcellerna på taket beräknas bidra med el motsvarande nio procent av byggnadens totala energibehov och en stor andel av byggnadens behov av el. Målet är att uppnå certifieringen ”miljöbyggnad silver” en kvalitetsstämpel för energihushållning, inomhusklimat, dagsljusinsläpp och giftfria materialval.

Kvalitet och säkerhet

Ambitionsnivån återspeglas i inredningen som håller en hög nivå vad gäller kvalitet, hållbarhet och säkerhet förklarar Sofie Hagenborg, projektledare på Input interiör, som levererar och monterar samtlig inredning, med undantag för gardiner, till Tinnerbäckshuset.

– En mycket stor andel av möblerna är tillverkade i Sverige och Skandinavien och uppfyller de krav på kvalitet, miljö och social hållbarhet som ställs enligt möbelfakta. Hon förklarar vidare hur säkerhet och hygien varit två styrande aspekter i valet av inredning.

– För att svara an mot de höga krav som ställs på vårdhygien har bland annat patientmöbler i trä behandlats med lacker som klarar avtorkning med ytdesinfektion. Och när det gäller säkerhet har flera anpassningar av möblerna genomförts, speciellt i vårdrummen med specialanpassade möbler och monteringslösningar.

Välplanerad leverans

Möblerna till det totalt åtta våningar höga och 16 000 kvadratmeter stora Tinnebäckshusets första etapp skulle levereras och monteras under en snäv tidsperiod på endast 17 dagar för att projektets tidsplan, med planerad inflyttning i början av det nya året, skulle hålla.

– Det är stora volymer inredning som ska levereras och monteras under en snäv tidsperiod, men med detaljerad planering och bra samordning internt och med andra aktörer som till exempel städ och IT-installatörer, lyckades vi men uppgiften på bara 12 dagar. Vi levererade plan för plan och rum för rum efter att städ färdigställt lokalerna. Det handlade bland annat om 228 arbetsplatser, arbetsstolar och miljömöbler till både vård-, dag- och personalrum, berättar Sofie Hagenborg.

Mjukt, lugnt och genomtänkt

Den nya byggnaden och inredningen är helt anpassad efter de patientgrupper som vårdas här, såväl inom den öppna som slutna vården. Välkomnande, trygga och omhändertagande miljöer som känns öppna och tillgängliga, men samtidigt erbjuder avskildhet där det behövs.

Huset ligger i utkanten av sjukhusområdet med fina utblickar mot naturen. När samtliga etapper står klara kommer det att finnas två innegårdar. Den ena, helt slutna, som redan nu står klar kan erbjuda patienter inom slutenvården en möjlighet att röra sig i utomhusmiljöer.

Väggkulörerna i husets första etapp är homogent färgsatt med lugna, något nedtonade färgskalor i gult, blått, lila, grönt och orange. För orienterbarhetens skull har patientdelarna på varje våningsplan fått en särskild färgsättning som går igen i möbler och textilier.

– När du kliver ut ur hissen ska du direkt känna vilket våningsplan du befinner dig på, säger Sarah Palm, inredare på Gestaltnings- och flyttenheten Regionfastigheter Region Östergötland. Hon berättar vidare hur de arbetat för att få in värme och en mjukare känsla i projektet:

– Redan tidigt i projektet bestämde vi oss för att arbeta med inslag av ek för ett varmt intryck. Det går igen i dörrar, runt glaspartier, väggpartier och i inredning som bord och förvaringar. Det finns också på väggpaneler i vårdrummen för att skapa en mer ombonad känsla i miljön som annars kan kännas steril. Genom att dessutom arbeta med mjuka former i inredningen som bidrar till ett mjukt intryck av miljön har vi lyckats skapat en behaglig omgivning.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret