Sätt behoven i centrum

Att bra inredning ska bidra till en stimulerande lärmiljö och fungera som ett pedagogiskt stöd för verksamheten är en självklarhet. Men hur en bra inredning ser ut är inte lika självklart.

Svaret på frågan skiljer sig från skola till skola och beror på flera faktorer som bland annat hur era specifika behov ser ut, vilka förutsättningar ni har i form av lokaler, elevgrupper, tekniska tillgångar och resurser. Därför arbetar Input interiör med behovsanpassade lösningar och största möjliga valfrihet. Vilket innebär att vi utifrån era villkor guidar till den miljö som passar er verksamhet och era behov bäst.

Ett allt större fokus läggs på skolans lärmiljö, det vill säga omgivningen som ska stödja individuella behov hos såväl elever som pedagoger. I framtidens klassrum ger det traditionella klassrummet plats åt, eller kombineras med, nya ytor där flexibel möblering och behovsanpassade inredningslösningar står i fokus. Grunden för lärmiljöerna har sitt ursprung i olika situationstyper från vilka undervisning bedrivits i tusentals år. I modern tappning hjälper de till att anpassa undervisning och inredning efter varje elevs behov, ambitioner och förutsättningar.

De fem situationstyperna kan beskrivas genom; Scenen, Labbet, Grottan, Lägerelden och Vattenhålet och fungerar för sig själva eller tillsammans i en kombination.

Scenen

Beskriver en traditionell form av undervisning där personen från scenen är den som når ut, berör och påverkar sin publik. För presentation, genomgång och föreläsning.

Labbet

Genom praktiska moment får eleven möjlighet att själv prova, experimentera och skapa. En plats för innovation, kreativitet och uppfinningsförmåga. En utforskande miljö för både individuellt arbete och arbete i grupp.

Grottan

En avgränsad plats för koncentration och enskilt arbete. Med minskade syn- och ljudintryck skapas förutsättningar för koncentration, reflektion och analys.

Lägerelden

Platsen som speglar en tusenårig tradition av att samlas för att lyssna till berättelse och historier som för vår kunskap och kultur vidare. En plats för möten, diskussion och reflektion samt samarbeten och fördjupning i mindre grupper.

Vattenhålet

En interagerande och social samlingsplats där dialogen är i fokus. En plats för livliga samtal, frågor och informationsutbyten. Vid vattenhålet agerar alla deltagare lärare och elev.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret