Leasing

 

Finansiering för framgångsrika företag


Med leasing kan ni betala inredningen över tiden och slippa tunga engångskostnader. Leasing är idag den vanligaste finansieringsformen för bl.a. IT- och kontorsutrustning.

Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den inredning som verkligen behövs till en kostnad som er budget mår bäst av.

- Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.

- Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera inredningen.

- Avtal och avtalstid kan skräddarsys. Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.

- Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.


Vidare till hyra