Hyra

 

Flexibelt, avdragsgillt och enkelt att budgetera


Med hyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och får dessutom möjlighet att enkelt byta eller uppgradera inredningen. Därmed undviks alla nackdelar som är förknippade med ägandet. Många företag väljer att finansiera sin inredning via hyra. Det finns många anledningar till detta.

- Hela hyresavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.

- Hyresavgiften baseras på enbart en del av inredningens hela värde vilket ger en lägre avgift för dig.

- Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera inredningen.

- Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.

- Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den inredning som verkligen behövs till en kostnad som er budget mår bäst av.

- Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.


Vidare till All Safe - Försäkring