All Safe

 

Er trygghet när olyckan är framme


Snabb skadereglering, likvärdig utrustning och låg självrisk är några av födelarna jämfört med en vanlig företagsförsäkring. Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd händelse såsom brand, blixtnedslag, vattenskada, stöld, skadegörelse, maskinskada och olyckshändelse.

- Försäkringen ersätter skada med reparation alternativt likvärdigt objekt vid förlust eller totalskada.

- Skador på hyrd eller leasad utrustning påverkar inte självrisk eller försäkringspremier på företagsförsäkringen.

- Skadehanteringen sköts snabbt och effektivt för att ni så fort som möjligt ska kunna nyttja utrustningen igen. Om inte ny utrustning finns på plats inom tre veckor täcker försäkringen hyres-/leasingavgiften tills skadan är reglerad.

- Försäkringen täcker alla skador inom Norden.
För skador på bärbar utrustning vid exempelvis tjänsteresa utanför Norden är ersättningen begränsad.


Tillbaka till finansiering