Stora kontorsprojekt kräver nya tjänster

I Stockholm väljer allt fler storföretag att flytta ut från de centrala delarna av staden. Företag som Vattenfall och TeliaSonera har etablerat nya huvudkontor i Arenastaden vilket har gett Solna ett rejält lyft. Tillsammans står bolagen för 5 800 arbetstillfällen och när SEB nu bygger nytt, även de i Arenastaden, är det Sveriges största kontorsprojekt på 30 år. När byggnationerna är klara ska bankens nya huvudkontor ge plats för över 4 000 personer.

Samtidigt som storföretagen flyttar ut från Stockholms innerstad så är trenden den motsatta på västkusten. Konkurrensen är hård om centrala lägen i Göteborg vilket har lett till att det kontinuerligt byggs nya kontorsfastigheter i centrala lägen. Byggnadsnämnden presenterade nyligen nya visioner för området kring Ullevimotet där tre nya höghus ska byggas, totalt rör det sig om 100 000 kvadratmeter kontorsyta.

De alltmer omfattande kontorsprojekten innebär att inredningen får en allt större betydelse. Yteffektivisering och samordning av resurser bidrar till utökat kunskapsutbyte, bättre produktivitet och stora kostnadsbesparingar. Ett framgångsrikt projekt med logistik, samordning och en fungerande drift sätter stora krav på såväl design, funktion och driften efter projektets genomförande.

Projekt som ger erfarenhet

För Sveriges möbelproducenter har dessa projekt varit av stor betydelse då investeringarna i inredning inneburit stora order till ledande producenter i landet. Även inredningsarkitekterna går på högvarv och likaså inredningsföretagen sedan några år tillbaka. Kunder ställer allt större krav på flexibilitet, kunskap och tjänster kopplade till inredningsleveranserna och vill fokusera på sin kärnverksamhet under hela processen från analys till genomförande och löpande drift.

För inredningsföretag som Input interiör har investeringen i egna divisioner som arbetar med allt större och mer omfattande projekt verkligen fallit väl ut. Tillväxten ligger stadigt över 12 % per år de senaste fem åren. En stor anledning är det arbete de påbörjade för sju år sedan med att utveckla processer och strategier för att på bästa sätt genomföra stora inrednings- och förändringsprojekt.

– Att arbeta med projekt av denna storlek är riskfyllt och ställer höga krav på oss inredningsleverantörer. Det finns inte utrymme för fel och stillestånd varken under projektets genomförande eller i driften när projektet är slutfört. De investeringar i modeller och processer som vi utvecklat säkerställer projektens kvalitet och genomförandefas på ett kostnadseffektivt sätt för våra kunder, säger Mille Milehem, COO Input interiör Sweden AB, och fortsätter:

– Branschen har haft problem med att allt för stora projekt genomförs med undermålig kvalitet och brist på kompetens vilket får kostnadsdrivande och ibland förödande konsekvenser. Vårt system och projektledning är en framgång för såväl oss som för våra uppdragsgivare.

Rätt analys ger försprång

De fem senaste åren har Input interiör genomfört några av de största och mest omfattande projekten i Sverige för kunder som Vattenfall, Domstolsverket, Swedavia, Tele2 Arena, Friends Arena, TeliaSonera och nu senast pågående SEB.

– Vår analys av de nya behov som våra kunders framgångar medför har visat sig stämma överens med verkligheten vi nu ser. Det arbete vi påbörjade för över sju år sedan har gjort att vi idag har den största kompetensen och organisationen att hantera stora projekt och avtal såväl i Sverige som utomlands och det är ett försprång som vi ska behålla, säger Sune Lundqvist, CEO och grundare av Input interiör.

Låt oss kontakta dig

Dela dina uppgifter så återkommer vi.

Tack

Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Till formuläret
Hoppsan

Ett fel har inträffat, var god försök igen.

Till formuläret